อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มนโยบายและแผน
จำนวนกลุ่มนโยบายและแผนทั้งหมด 58 รายการ

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนช... (ดู : 106)

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ดร.ส...

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้... (ดู : 104)

วันที่  13 ธันวาคม 2566 นางสุช...

การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา... (ดู : 119)

วันที่  12 ธันวาคม 2566 นางสุช...

การประชุมเชิงปฏิบัตืการทบทวนแผ... (ดู : 112)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 - 2 ธันวาค...

การประชุมเตรียมความพร้อมการทบท... (ดู : 113)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางสุชาดา ล...

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ... (ดู : 180)

วันที่ 6 พฤศิจกายน  2566 เวลา ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปร... (ดู : 179)

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30...

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลสั... (ดู : 204)

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น....

ไปที่หน้า