อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
นางสาวจีราพร ทองแกมแก้ว
ชื่อ-สกุล
นางสาวจีราพร ทองแกมแก้ว
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
อีเมล์
-
เบอร์โทรศัพท์
0 7731 5060 ต่อ 303
งานรับผิดชอบ
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง