อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
นางสาวอำไพ แสงสุข
ชื่อ-สกุล
นางสาวอำไพ แสงสุข
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
อีเมล์
ampai.sae@surat2.go.th
เบอร์โทรศัพท์
0 7731 5060 ต่อ 303
งานรับผิดชอบ
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง