อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
นางสาวธิตาพร ลักษณกะชา
ชื่อ-สกุล
นางสาวธิตาพร ลักษณกะชา
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
อีเมล์
thitaporn.lak@surat2.go.th
เบอร์โทรศัพท์
0 7731 5060 ต่อ 303
งานรับผิดชอบ
งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง