อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
นางสาวลัดดา คคนัมพรปวิเวก
ชื่อ-สกุล
นางสาวลัดดา คคนัมพรปวิเวก
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
อีเมล์
ladda.kak@surat2.go.th
เบอร์โทรศัพท์
0 7731 5060 ต่อ 303
งานรับผิดชอบ
งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง