อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
นางสาวรัตนา เพชรศรีช่วง
ชื่อ-สกุล
นางสาวรัตนา เพชรศรีช่วง
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
อีเมล์
rattana.phe@surat2.go.th
เบอร์โทรศัพท์
0 7731 5060 ต่อ 303
งานรับผิดชอบ
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง