อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
จำนวนเอกสารทั้งหมด 10 รายการ
วิทยฐานะ วPA
แนวทางการลาจากโควิด
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2563
แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ (เปลี่ยนบัตร อื่นๆ)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร
แบบเพิ่มข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (เพิ่มข้อมูลค่ารักษาพยาบาล ข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือน เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว) ให้ธุรการโรงเรียนทำหนังสือนำส่งมาเขต