อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มอำนวยการ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 40 รายการ
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566
QR Code แบบวัด EIT 2 ของหน่วยงาน 2567
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดําเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ไปที่หน้า