อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดีที่  7  มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร. สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยกลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมพุนพิน (Conference Room) ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม

อื่นๆ