อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การฝึกอบรมครูเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดการฝึกอบรมครูเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา โดยผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้คือครูโรงเรียนในสังกัด จำนวน 179 คน