อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

วันที่ 30  มีนาคม  2565 เวลา  13.30 น. นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2  มอบหมายให้นางสุริยา  เครือรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพระดับเขตพ่ื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมทางไกล Conference  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อทบทวนโมเดลโรงเรียนคุณภาพและการจัดทำข้อมูลการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาของโรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่าย ในการนี้ได้เชิญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน

อื่นๆ