อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  นายประทีป  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2 เป้นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  และผู้จัดทำโครงการทุกโครงการ

อื่นๆ