อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมการนำเข้าข้อมูลเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

                เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางสาวปวิชญา สินน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เป็นประธานในการประชุมการนำเข้าข้อมูลเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 (www.surat2.go.th) โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนำเข้าข้อมูลของทุกกลุ่ม ทั้งนี้สืบเนื่องจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบ CMS (Content Management System) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกกลุ่มงานสามารถนำเข้าข้อมูลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจถึงขั้นตอนวิธีและแนวทางปฏิบัติในการนำเข้าข้อมูล เพื่อให้ผู้รับบริการได้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์และเป็นปัจุบัน 

 

  ภาพ/รายงาน           
  นายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

อื่นๆ