รร.ตาขุน จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2561
( เข้าชม 18 ครั้ง )
โรงเรียนตาขุน
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
( เข้าชม 30 ครั้ง )
โรงเรียนวัดน้ำรอบ