สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตบุคลากรในสังกัด ประจำปี 2554  ( เข้าชม 885 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการจัดงานแสดงมุทิตาจิต ?จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ? ประจำปี 2554 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการจำนวน 27 ท่าน ดังนี้ นายวิศิษฐ์ เมืองแมน,นายสำราญ ศิริวัฒนาปราโมทย์,นายสำราญ สาสนัส,นายสุชา หนูสุข,นายสมบัติ วัติสุ, นายธนกฤต แก้วเลม็ด,นายโสภณ คงไล่, นายไพโรจน์ จิตจำ,นายวัฒนา ขุนภักดี,นางวัลลี ไชยจันทร์,นายวสันต์ สุดาจันทร์,นางจริญญา อักษรประเสริฐ,นายสิทธิชัย อินทรอักษร,นางรำพึง วิมล,นายสมมิตร พรหมเชื้อ,นายมีศักดิ์ นวลคล้าย,นางขนิษฐา แก้วมี,นางพรทิพย์ ถิ่นคีรี,นายสุรพล ถิ่นคีรี,นายจามินทร์ แก้วบัวทอง,นางสายใจ ศรีนวมะ,นายสุทอน ชุมเชิงกาญจน์,นางอาลัย อินนุพัฒน์,นางวิมล รอดจิตร,นางอุรัสย์ อิษฎ์ธรรม,นายวิโรจน์ นาคบำรุงและนายมานิตย์ จันทร์สว่าง
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/9/2554 19:54:57 )