โรงเรียนชุมชนวัดจันทารามจัดการแข่งขันกีฬา"ลูกจันเกมส์"  ( เข้าชม 1509 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 นายวันสาร แสงมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กรัฑา "ลูกจันเกมส์" ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดจันทราราม อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย และการมีส่วนร่วมของชุมชนและส่งเสริมการกีฬาและกรีฑาของนักเรียน
 
 ( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/9/2554 15:58:40 )