บุคลากร สพป.สฎ 2ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554  ( เข้าชม 1278 ครั้ง )

บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นำโดยนายจักรินทร์ อภิสมัย นายรังสี เพิงใหญ่ นายวันสาร แสงมณี นายพิทยา สุทธินุ่น รองผู้อำนวยการฯและบุคลากร ในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554 ณ สวนสาธารณะอำเภอพุนพิน บริเวณเขื่อนแม่น้ำตาปี และบริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 15/8/2554 10:24:51 )