บุคลากร สพป. สฎ 2 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 60 จังหวัดตรัง  ( เข้าชม 571 ครั้ง )

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ระหว่างวันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2553 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) จังหวัดตรัง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตรัง เขต 1
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 27/12/2553 9:24:15 )