สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  ( เข้าชม 212 ครั้ง )

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 อัตรา และครูผู้สอนวิชาเอกประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 อัตรา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 23/5/2563 14:21:20 )