สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ประชุมวางแผนแก้ไขปัญหาการทดลองใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลที่บ้าน  ( เข้าชม 273 ครั้ง )

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมคณะกรรมการวางแผนแก้ไขปัญหาการทดลองใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโลโลยีการศึกษาทางไกลที่บ้าน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยใช้ช่องทางการเรียนผ่านทีวีดิจิทัล การเรียนในระบบทางไกลผ่านดาวเทียมและการเรียนแบบออนไลน์ ซึ่งจะมีการทดลองการเรียนการสอนทางไกลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 14/5/2563 12:45:44 )