สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 ประชุมบุคลากรเรื่องการรวมโรงเรียนและเลิกล้มโรงเรียน  ( เข้าชม 521 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดย ดร.อนงค์ เชาวนะกิจ ผู้อำนวยการฯเชิญบุคลากรโรงเรียนที่มีโครงการรวมโรงเรียนและเลิกล้มโรงเรียนได้แก่บุคลากรครูและลูกจ้างโรงเรียนเจริญเวชวิทยาและโรงเรียนวัดสุรวรรณโกฎิ อำเภอพุนพิน โรงเรียนบ้านปากน้ำ อำเภอบ้านตาขุน โรงเรียนวัดอินทาราม อำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 5/6/2556 18:17:06 )