มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖  ( เข้าชม 2573 ครั้ง )
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบและอนุมัติงานบริหารงานบุคคล หลายเรื่อง สนใจ คลิิ๊กเลย
ไฟล์รายละเอียดแนบ ที่ 1
 
 ( โดย นางสาวรัตนา เพชรศรีช่วง บริหารงานบุคคล เวลา 11/4/2556 15:46:50 )