รับสมัครบุคลากรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  ( เข้าชม 616 ครั้ง )
สพป.สุราษฎร์ะานี เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น ๓ ในวันและเวลาราชการ
ไฟล์รายละเอียดแนบ ที่ 1
 
 ( โดย นางสาวรัตนา เพชรศรีช่วง บริหารงานบุคคล เวลา 6/3/2556 17:27:10 )