สพป.สฎ2 จัดโครงการส่งเสริมสร้างสรรค์ชีวิตเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน  ( เข้าชม 621 ครั้ง )

ดร.อนงค์ เชาวนะกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมชมและพบปะนักเรียน ตามโครงการส่งเสริม สร้างสรรค์ชีวิตเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2556 ที่โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม อำเภอไชยา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนบ้านน้ำราด อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 22/2/2556 6:28:24 )