สพป. สุราษฎร์ธานี เขต2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  ( เข้าชม 502 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 นางสาวพันทิพา แซ่ตัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน ณโรงแรมเสยามธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นภายใต้นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีครูวิชาการและครูที่รับผิดชอบงานอาชีพ/เศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมประชุม จำนวน156 คน ดำเเนินการประชุมระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2555
 
 ( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 22/7/2555 11:23:49 )