บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ  ( เข้าชม 689 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555 ดร.อนงค์ เชาวนะกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อเจริญ ยุทธปรีชานนต์ บิดาของนางจรรยารักษ์ นิลเอก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ณ วัดป่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 
 ( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 1/2/2555 11:38:11 )