หน้าแรก     ระบบจัดการ
               
 


ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
  กลุ่มส่งเสริมฯเอกชน
  กลุ่มนโยบายและแผน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
  รายงานสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน
  แนวปฏิบัติในการ
จัดการข้อร้องเรียน
 รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
  กลุ่มส่งเสริมฯเอกชน
  กลุ่มนโยบายและแผน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 13 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 2252598
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 


 
   
  วันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2( เข้าชม 2 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 17/1/2560 17:53:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับมอบอุปกรณ์/สิ่งของและงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย( เข้าชม 116 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 15/1/2560 0:25:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๐( เข้าชม 157 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 11/1/2560 0:16:51 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำ MOU ระหว่าง ผอ.เขต กับ ผอ.โรงเรียนบรรจุใหม่( เข้าชม 135 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 10/1/2560 23:59:40 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่( เข้าชม 248 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 1/1/2560 19:05:54 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ เรียกตัวผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและอัตราจ้างมาทำสัญญาจ้าง( เข้าชม 195 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 1/1/2560 18:06:16 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหารสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560( เข้าชม 181 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 29/12/2559 18:48:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง( เข้าชม 195 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 26/12/2559 17:08:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและอัตราจ้าง( เข้าชม 223 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 25/12/2559 23:59:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 จังหวัดระนอง( เข้าชม 226 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 24/12/2559 11:19:54 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๐( เข้าชม 239 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 18/12/2559 21:59:55 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมบรรยายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ( เข้าชม 191 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 18/12/2559 20:53:09 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันแบบอัตโนมัติ( เข้าชม 205 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 15/12/2559 15:44:48 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส( เข้าชม 209 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 15/12/2559 14:49:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จังหวัดสุราษฎร์ธานี( เข้าชม 206 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 13/12/2559 17:01:37 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี( เข้าชม 212 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 8/12/2559 17:41:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานฌาปนกิจศพลูกจ้างประจำโรงเรียนสหกรณ์นิคม( เข้าชม 431 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/12/2559 17:29:09 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร( เข้าชม 437 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/12/2559 16:55:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน( เข้าชม 409 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 30/11/2559 17:57:03 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดกองทุนวันครู'59และกองทุนช่วยเหลือนักเรียน'59( เข้าชม 366 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 28/11/2559 21:50:01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 51 อัตรา( เข้าชม 389 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 28/11/2559 21:04:07 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๙( เข้าชม 356 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 25/11/2559 23:32:42 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 22 พฤศจิกายน 2559( เข้าชม 327 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 22/11/2559 20:16:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
   

เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315009-10 โทรสาร 077-315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป