หน้าแรก     ระบบจัดการ
               
 


ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
  กลุ่มส่งเสริมฯเอกชน
  กลุ่มนโยบายและแผน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
  รายงานสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน
  แนวปฏิบัติในการ
จัดการข้อร้องเรียน
 รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 35 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 2282335
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 


 
   
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายลือชา สาระคง( เข้าชม 142 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 22/2/2560 8:48:51 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอตั้งงบประมาณ(พ.ศ.2562-2564)( เข้าชม 118 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 21/2/2560 11:05:18 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย( เข้าชม 154 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 17/2/2560 11:40:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน( เข้าชม 134 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 16/2/2560 14:07:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีสดุดีวีรกรรมพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ประจำปี ๒๕๖๐( เข้าชม 144 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 15/2/2560 19:47:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ( เข้าชม 151 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 10/2/2560 14:22:15 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับมอบลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านตะกรบ( เข้าชม 155 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 8/2/2560 21:41:21 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  นักเรียนในสังกัดรับการตรวจวัดสายตาฟรีในโครงการ Sight for kids ( เข้าชม 173 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 7/2/2560 22:07:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒( เข้าชม 180 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 4/2/2560 19:00:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานฯ ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม( เข้าชม 149 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 4/2/2560 18:15:08 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฎิบัติการเรียนครูผู้สอนปฐมวัยแบบพี่เลี้ยงวิชาการ(Coaching)( เข้าชม 146 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 4/2/2560 0:26:49 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจผู้รับ-จ่ายแบบทดสอบและตัวแทนสนามสอบ O-NET ( เข้าชม 132 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 2/2/2560 22:22:34 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพบิดานายยุทธนา บ้วนเพชร( เข้าชม 175 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 31/1/2560 23:46:32 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากรสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖( เข้าชม 198 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 30/1/2560 21:43:42 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดการแข่งกีฬาเปตองเยาวชนไทยไปโอลิมปิกระดับเขตพื้นที่( เข้าชม 160 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 28/1/2560 18:00:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย จ.สุราษฏร์ธานี ( เข้าชม 172 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 28/1/2560 1:30:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการจาก สพฐ.ด้านสุขอนามัยของนักเรียน( เข้าชม 128 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 26/1/2560 0:03:54 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 และคณะ ร่วมกิจกรรมBig clearning day โรงเรียนบ้านไทรงาม( เข้าชม 251 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 24/1/2560 17:06:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง O-NET ประจำปี 2560( เข้าชม 236 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 24/1/2560 16:26:16 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัยโดยใข้รูปแบบพี่เลี้ยงวิชาการ( เข้าชม 221 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 23/1/2560 18:49:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่ฯ( เข้าชม 197 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 23/1/2560 18:35:39 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐( เข้าชม 225 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 20/1/2560 10:44:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับ รมต.ศธ( เข้าชม 179 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 19/1/2560 23:04:29 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
   

เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315009-10 โทรสาร 077-315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป