หน้าแรก     ระบบจัดการ
               

นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา
ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน

นายประสิทธิ์ ชุมศรี
รอง ผอ.รักษาราชการแทน ลำดับที่ 1
น.ส.พันทิพา แซ่ตัน
รอง ผอ.รักษาราชการแทน ลำดับที่ 2
นายรังสี เพิงใหญ่
รอง ผอ.รักษาราชการแทน ลำดับที่ 3
นายจักรินทร์ อภิสมัย
รอง ผอ.รักษาราชการแทน ลำดับที่ 4
นายจุติพร ขาวมะลิ
รอง ผอ.รักษาราชการแทน ลำดับที่ 5

นายจักรรินทร์ อภิสมัย
รอง ผอ.สพป.
นายจุติพร ขาวมะลิ
รอง ผอ.สพป.
น.ส.พันทิพา แซ่ตัน
รอง ผอ.สพป.
นายประสิทธิ์ ชุมศรี
รอง ผอ.สพป.
นายรังสี เพิงใหญ่
รอง ผอ.สพป.
นายพิทยา สุทธินุ่น
รอง ผอ.สพป.
นายวันสาร แสงมณี
รอง ผอ.สพป.
นางสารภี เจริญรบ
รอง ผอ.สพป.
น.ส.ญาณิศา บุญจิตร์
รอง ผอ.สพป.
 
 
     กรอบการดำเนินงาน
     กตปน.
     คณะกรรมการคุรุสภา
     คณะกรรมการเขต
     อคกศ..
     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
     ข้อมูลสารสนเทศ
 
 
            กลุ่ม/หน่วย
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
     กลุ่มส่งเสริมฯ เอกชน
     กลุ่มนโยบายและแผน
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
         งานที่เกี่ยวข้อง
     คู่มือพัฒนาการอ่าน การเขียน
     ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (AOC)
     การจัดการความรู้ (KM)
     e-filing
     เผยแพร่ผลงานวิชาการ
     e-form
     mail@obecmail.obec.go.th
 
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 7 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 1333193
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 
 
 

 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์( เข้าชม 80 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 20/9/2557 16:33:19 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนทักษะกระบวนการลูกเสือ( เข้าชม 365 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 18/9/2557 16:03:15 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและอัตราจ้างในสังกัด( เข้าชม 298 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 13/9/2557 17:24:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดอบรมครูโรงเรียนเครือข่าย"โรงเรียนสุจริต"( เข้าชม 375 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 13/9/2557 16:52:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ2559-2562ช่วงที่ 1( เข้าชม 209 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 13/9/2557 0:13:48 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2จัดพิธีเชิดชูเกียรติและแสดงผลงาน"สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลบนแผ่นดินศรีวิชัย"( เข้าชม 476 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 8/9/2557 20:40:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา( เข้าชม 309 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 7/9/2557 19:04:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนครูฯเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจ( เข้าชม 266 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 4/9/2557 18:38:51 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครีั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ( เข้าชม 706 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 31/8/2557 1:13:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่( เข้าชม 318 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 29/8/2557 17:30:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนทางสถานีโทรทัศน์NBT( เข้าชม 317 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 26/8/2557 15:22:48 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาในภาคใต้( เข้าชม 239 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 25/8/2557 22:18:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบดูแลช่วยนักเรียน(Scan tool 3)( เข้าชม 299 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 16/8/2557 16:58:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพนางพวงน้อย คงมะลวนและคู่สมรส( เข้าชม 406 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 15/8/2557 11:38:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาผู้บริหารฯประจำเดือนสิงหาคม 2557( เข้าชม 531 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 13/8/2557 11:02:19 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ( เข้าชม 438 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/8/2557 22:56:23 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนวัดพรุศรี( เข้าชม 348 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 4/8/2557 15:58:06 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบปะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษา( เข้าชม 397 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 4/8/2557 13:55:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวฯ( เข้าชม 389 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 30/7/2557 9:58:47 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  3 สโมสรไลออนส์สุราษฎร์ธานี มอบแว่นตาให้กับนักเรียนในสังกัด จำนวน 100 คน( เข้าชม 308 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 30/7/2557 9:42:48 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการอบรมโครงการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในอำเภอพุนพิน( เข้าชม 371 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 23/7/2557 11:27:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 378 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 22/7/2557 14:01:58 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดการอบรมหลักสูตรเส้นทางสู่ความเป็นสถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทาน( เข้าชม 436 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 21/7/2557 18:46:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 15 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 
 
กิจกรรม สพป.สฏ.2
   
   
   
นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2557
รายงานผลการจัดการศึกษาปี 2556
เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
 
วิธีปฏิบัติงาน
  หลักสูตรแกนกลาง 2551
    - ฉบับภาษาไทย
    - ฉบับภาษาอังกฤษ
  ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
  หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
  หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
  หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่ศิลปะ
  หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
  หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
  หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
  การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
  แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน
    - แนวทางระบบควบคุมภายใน สตง.
    - การประเมินควบคุมภายใน
    ด้วยตนเอง, แบบฟอร์มต่าง ๆ,
    ระเบียบควบคุมภานใน คตง
    - ขั้นตอนการจัดทำรายงาน
     ระบบควบคุมภายใน
  การจัดการสอนแบบคละชั้น
    - การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม
     การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การบริหารจัดการชั้นเรียน
     แบบคละชั้น
    - การวัดและประเมินผลในการจัด
     การเรียนรู้แบบคละชั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077315009-10 โทรสาร 077315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน
เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป