หน้าแรก     ระบบจัดการ
               

นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา
ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน

นายจักรรินทร์ อภิสมัย
รอง ผอ.สพป.

นายจุติพร ขาวมะลิ
รอง ผอ.สพป.

นายประสิทธิ์ ชุมศรี
รอง ผอ.สพป.

นายรังสี เพิงใหญ่
รอง ผอ.สพป.

นายพิทยา สุทธินุ่น
รอง ผอ.สพป.

นายวันสาร แสงมณี
รอง ผอ.สพป.

นางสารภี เจริญรบ
รอง ผอ.สพป.

น.ส.ญาณิศา บุญจิตร์
รอง ผอ.สพป.
 
     บริบททั่วไป
     โครงสร้างการบริหารงาน
     คณะผู้บริหารการศึกษา
     คณะกรรมการเขตพื้นที่
     อ.ก.ค.ศ.
     ก.ต.ป.น.
     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
 
 
            กลุ่ม/หน่วย
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
     กลุ่มส่งเสริมฯ เอกชน
     กลุ่มนโยบายและแผน
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
         งานที่เกี่ยวข้อง
     mail@obecmail.obec.go.th
     E-Office สพฐ.
     e-MES สพฐ.
     โรงเรียนในฝัน
 
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 58 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 1670968
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 


< <

เว็บลิงค์

วิธีปฏิบัติงาน
  หลักสูตรแกนกลาง 2551
    - ฉบับภาษาไทย
    - ฉบับภาษาอังกฤษ
  ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
  หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
  หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
  หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่ศิลปะ
  หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
  หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
  หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
  การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
  แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน
    - แนวทางระบบควบคุมภายใน สตง.
    - การประเมินควบคุมภายใน
    ด้วยตนเอง, แบบฟอร์มต่าง ๆ,
    ระเบียบควบคุมภานใน คตง
    - ขั้นตอนการจัดทำรายงาน
     ระบบควบคุมภายใน
  การจัดการสอนแบบคละชั้น
    - การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม
     การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การบริหารจัดการชั้นเรียน
     แบบคละชั้น
    - การวัดและประเมินผลในการจัด
     การเรียนรู้แบบคละชั้น
 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์( เข้าชม 104 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/7/2558 13:53:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯประจำปี2558( เข้าชม 119 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/7/2558 11:38:33 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  เครือข่ายบ้านตาขุน จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัย( เข้าชม 156 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/7/2558 7:02:02 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2พัฒนาครูผู้สอนสุขศึกษาและพละศึกษา ทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน( เข้าชม 189 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 3/7/2558 13:38:30 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558( เข้าชม 352 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 1/7/2558 16:52:05 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียนบ้านคลองสงค์( เข้าชม 333 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 30/6/2558 0:11:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถด้านการคิดครูวิทยาศาสตร์ ชั้นป.6( เข้าชม 335 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 28/6/2558 15:29:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก( เข้าชม 372 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 28/6/2558 15:13:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานวันข้าวและชาวนา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ( เข้าชม 362 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 27/6/2558 15:37:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 385 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 25/6/2558 23:24:37 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ รุ่นที่ 2( เข้าชม 350 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 24/6/2558 12:47:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2เปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ( เข้าชม 331 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 23/6/2558 17:47:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ รุ่นที่ 1( เข้าชม 238 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 23/6/2558 17:18:56 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดโครงการค่ายลูกเสือต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ( เข้าชม 346 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 21/6/2558 23:59:18 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่ฯประจำเดือนมิถุนายน 2558( เข้าชม 378 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 17/6/2558 22:55:08 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมฯและรับสองรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2557( เข้าชม 592 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 15/6/2558 22:42:35 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558( เข้าชม 271 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 15/6/2558 10:23:58 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2จัดประชุมบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558( เข้าชม 382 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 12/6/2558 10:28:47 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับบุคลากร สพป.เชียงราย เขต 1( เข้าชม 325 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 11/6/2558 16:48:25 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ต้อนรับองค์คณะบุคคลจาก สพป.ยะลา เขต 2( เข้าชม 329 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 11/6/2558 0:16:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สตผ.ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามจุดเน้นของ สพฐ.ระยะที่ 2 โรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 325 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 10/6/2558 20:30:25 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานวันประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง"( เข้าชม 335 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 10/6/2558 19:53:16 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา2558 ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา( เข้าชม 389 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 8/6/2558 22:17:49 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 20 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
 
กิจกรรม สพป.สฏ.2
   
   
 
เครือข่ายบ้านตาขุน จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัย
( เข้าชม 156 ครั้ง )
โดย นางประยูร มาแสง 
อำนวยการ
 
   
   
   

e-Document

แนวทางการดำเนินงาน
รับนักเรียน

รายงานผลการจัดการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2557

แผนพัฒนาการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2558-2561

ผลการสังเคราะห์รายงานประจำปี
ของสถานศึกษา(SAR)
ประจำปีการศึกษา 2556

นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2557
รายงานผลการจัดการศึกษาปี 2556
เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
 
วิธีปฏิบัติงาน
  หลักสูตรแกนกลาง 2551
    - ฉบับภาษาไทย
    - ฉบับภาษาอังกฤษ
  ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
  หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
  หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
  หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่ศิลปะ
  หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
  หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
  หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
  การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
  แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน
    - แนวทางระบบควบคุมภายใน สตง.
    - การประเมินควบคุมภายใน
    ด้วยตนเอง, แบบฟอร์มต่าง ๆ,
    ระเบียบควบคุมภานใน คตง
    - ขั้นตอนการจัดทำรายงาน
     ระบบควบคุมภายใน
  การจัดการสอนแบบคละชั้น
    - การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม
     การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การบริหารจัดการชั้นเรียน
     แบบคละชั้น
    - การวัดและประเมินผลในการจัด
     การเรียนรู้แบบคละชั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315009-10 โทรสาร 077-315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป