หน้าแรก     ระบบจัดการ
               

นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา
ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน

นายประสิทธิ์ ชุมศรี
รอง ผอ.รักษาราชการแทน ลำดับที่ 1
น.ส.พันทิพา แซ่ตัน
รอง ผอ.รักษาราชการแทน ลำดับที่ 2
นายรังสี เพิงใหญ่
รอง ผอ.รักษาราชการแทน ลำดับที่ 3
นายจักรินทร์ อภิสมัย
รอง ผอ.รักษาราชการแทน ลำดับที่ 4
นายจุติพร ขาวมะลิ
รอง ผอ.รักษาราชการแทน ลำดับที่ 5

นายจักรรินทร์ อภิสมัย
รอง ผอ.สพป.
นายจุติพร ขาวมะลิ
รอง ผอ.สพป.
น.ส.พันทิพา แซ่ตัน
รอง ผอ.สพป.
นายประสิทธิ์ ชุมศรี
รอง ผอ.สพป.
นายรังสี เพิงใหญ่
รอง ผอ.สพป.
นายพิทยา สุทธินุ่น
รอง ผอ.สพป.
นายวันสาร แสงมณี
รอง ผอ.สพป.
นางสารภี เจริญรบ
รอง ผอ.สพป.
น.ส.ญาณิศา บุญจิตร์
รอง ผอ.สพป.
 
 
     กรอบการดำเนินงาน
     กตปน.
     คณะกรรมการคุรุสภา
     คณะกรรมการเขต
     อคกศ..
     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
     ข้อมูลสารสนเทศ
 
 
            กลุ่ม/หน่วย
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
     กลุ่มส่งเสริมฯ เอกชน
     กลุ่มนโยบายและแผน
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
         งานที่เกี่ยวข้อง
     คู่มือพัฒนาการอ่าน การเขียน
     ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (AOC)
     การจัดการความรู้ (KM)
     e-filing
     เผยแพร่ผลงานวิชาการ
     e-form
     mail@obecmail.obec.go.th
 
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 10 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 1309114
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 
 
 

 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครีั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ( เข้าชม 462 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 31/8/2557 1:13:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่( เข้าชม 222 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 29/8/2557 17:30:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนทางสถานีโทรทัศน์NBT( เข้าชม 270 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 26/8/2557 15:22:48 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาในภาคใต้( เข้าชม 234 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 25/8/2557 22:18:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบดูแลช่วยนักเรียน(Scan tool 3)( เข้าชม 292 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 16/8/2557 16:58:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพนางพวงน้อย คงมะลวนและคู่สมรส( เข้าชม 385 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 15/8/2557 11:38:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาผู้บริหารฯประจำเดือนสิงหาคม 2557( เข้าชม 527 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 13/8/2557 11:02:19 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ( เข้าชม 429 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/8/2557 22:56:23 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนวัดพรุศรี( เข้าชม 343 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 4/8/2557 15:58:06 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบปะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษา( เข้าชม 394 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 4/8/2557 13:55:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวฯ( เข้าชม 386 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 30/7/2557 9:58:47 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  3 สโมสรไลออนส์สุราษฎร์ธานี มอบแว่นตาให้กับนักเรียนในสังกัด จำนวน 100 คน( เข้าชม 304 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 30/7/2557 9:42:48 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการอบรมโครงการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในอำเภอพุนพิน( เข้าชม 362 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 23/7/2557 11:27:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 371 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 22/7/2557 14:01:58 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดการอบรมหลักสูตรเส้นทางสู่ความเป็นสถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทาน( เข้าชม 432 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 21/7/2557 18:46:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการอบรมสัมมนาบุคลากรเครือข่ายพุนพิน4 (ศรีวิชัย)( เข้าชม 295 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 18/7/2557 11:02:55 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมบอร์ดบริหารประจำเดือนกรกฎาคม 2557( เข้าชม 106 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 17/7/2557 16:58:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่( เข้าชม 487 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 15/7/2557 17:03:05 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 419 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 10/7/2557 14:52:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  มูลนิธินายเยื้อ วิชัยดิษฐ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในอำเภอวิภาวดี จำนวน 32 ทุน( เข้าชม 407 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 4/7/2557 15:39:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบปะข้ารา่ชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายอำเภอวิภาวดี( เข้าชม 423 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 4/7/2557 15:22:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ( เข้าชม 555 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 1/7/2557 15:49:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2557( เข้าชม 529 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 1/7/2557 0:30:30 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 15 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 
 
กิจกรรม สพป.สฏ.2
   
   
   
แผนปฏิบัติการ ปี 2557
รายงานผลการจัดการศึกษาปี 2556
เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
 
วิธีปฏิบัติงาน
  หลักสูตรแกนกลาง 2551
    - ฉบับภาษาไทย
    - ฉบับภาษาอังกฤษ
  ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
  หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
  หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
  หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่ศิลปะ
  หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
  หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
  หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
  การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
  แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน
    - แนวทางระบบควบคุมภายใน สตง.
    - การประเมินควบคุมภายใน
    ด้วยตนเอง, แบบฟอร์มต่าง ๆ,
    ระเบียบควบคุมภานใน คตง
    - ขั้นตอนการจัดทำรายงาน
     ระบบควบคุมภายใน
  การจัดการสอนแบบคละชั้น
    - การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม
     การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การบริหารจัดการชั้นเรียน
     แบบคละชั้น
    - การวัดและประเมินผลในการจัด
     การเรียนรู้แบบคละชั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077315009-10 โทรสาร 077315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน
เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป