หน้าแรก     ระบบจัดการ
               

นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา
ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน

นายจักรรินทร์ อภิสมัย
รอง ผอ.สพป.

นายจุติพร ขาวมะลิ
รอง ผอ.สพป.

นายประสิทธิ์ ชุมศรี
รอง ผอ.สพป.

นายรังสี เพิงใหญ่
รอง ผอ.สพป.

นายพิทยา สุทธินุ่น
รอง ผอ.สพป.

นายวันสาร แสงมณี
รอง ผอ.สพป.

นางสารภี เจริญรบ
รอง ผอ.สพป.

น.ส.ญาณิศา บุญจิตร์
รอง ผอ.สพป.
 
 
     กรอบการดำเนินงาน
     กตปน.
     คณะกรรมการคุรุสภา
     คณะกรรมการเขต
     อคกศ..
     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
     ข้อมูลสารสนเทศ
     My Office 2556
     My Office 2557
 

 
            กลุ่ม/หน่วย
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
     กลุ่มส่งเสริมฯ เอกชน
     กลุ่มนโยบายและแผน
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
         งานที่เกี่ยวข้อง
     คู่มือพัฒนาการอ่าน การเขียน
     ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (AOC)
     การจัดการความรู้ (KM)
     e-filing
     เผยแพร่ผลงานวิชาการ
     e-form
     mail@obecmail.obec.go.th
 
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 16 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 1527900
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 
 
 

 
   
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมและให้กำลังใจการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร( เข้าชม 106 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/3/2558 18:54:15 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(NT)ปีการศึกษา 2557โรงเรียนเอกชน( เข้าชม 122 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 3/3/2558 17:56:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสมาคมพัฒนาครูไทย( เข้าชม 326 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 3/3/2558 0:01:32 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษฯ( เข้าชม 495 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 28/2/2558 21:52:47 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2จัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด( เข้าชม 394 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 28/2/2558 19:46:29 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ(NT)ประจำปีการศึกษา 2557( เข้าชม 226 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 26/2/2558 18:25:18 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นพยานในการทำข้อตกลง(MOU)การขอใช้อาคารเรียนโรงเรียนเจริญเวชวิทยา( เข้าชม 211 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 25/2/2558 20:03:38 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผู้บริหารฯในสังกัด( เข้าชม 223 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 25/2/2558 19:29:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ครั้งที่1/58( เข้าชม 237 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 20/2/2558 12:46:42 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2558( เข้าชม 176 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 18/2/2558 13:22:05 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการลูกเสือ-เนตรนารีต้านภัยยาเสพติด( เข้าชม 344 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 17/2/2558 15:52:19 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง( เข้าชม 273 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 16/2/2558 0:35:08 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด( เข้าชม 308 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 15/2/2558 11:53:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายเจริญ โชติรุจิรานนท์( เข้าชม 223 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 13/2/2558 17:01:35 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด จำนวน 150 ทุน( เข้าชม 249 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 10/2/2558 14:28:55 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานการพัสดุ( เข้าชม 350 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 8/2/2558 23:08:18 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ณ สวนโมกขพลาราม(วัดธารน้ำไหล)( เข้าชม 371 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 6/2/2558 16:55:23 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านต้นยวน ในการแข่งขันยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ( เข้าชม 353 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 6/2/2558 16:27:45 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบO-NET โรงรียนในสังกัด( เข้าชม 256 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 2/2/2558 1:16:54 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา(O-NET)ปีการศึกษา2557( เข้าชม 299 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 26/1/2558 17:34:54 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2( เข้าชม 276 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 19/1/2558 17:57:33 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต2ร่วมกับสพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 จัดงานวันครูประจำปี2558( เข้าชม 382 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 18/1/2558 22:52:54 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต2ร่วมกับสพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 จัดงานวันครูประจำปี2558( เข้าชม 259 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 18/1/2558 22:13:38 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 18 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
 
กิจกรรม สพป.สฏ.2
   
   
 
ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสมาคมพัฒนาครูไทย
( เข้าชม 326 ครั้ง )
โดย นางประยูร มาแสง 
อำนวยการ
 

รายงานผลการจัดการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2557

แผนพัฒนาการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2558-2561

ผลการสังเคราะห์รายงานประจำปี
ของสถานศึกษา(SAR)
ประจำปีการศึกษา 2556

นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2557
รายงานผลการจัดการศึกษาปี 2556
เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
 
วิธีปฏิบัติงาน
  หลักสูตรแกนกลาง 2551
    - ฉบับภาษาไทย
    - ฉบับภาษาอังกฤษ
  ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
  หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
  หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
  หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่ศิลปะ
  หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
  หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
  หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
  การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
  แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน
    - แนวทางระบบควบคุมภายใน สตง.
    - การประเมินควบคุมภายใน
    ด้วยตนเอง, แบบฟอร์มต่าง ๆ,
    ระเบียบควบคุมภานใน คตง
    - ขั้นตอนการจัดทำรายงาน
     ระบบควบคุมภายใน
  การจัดการสอนแบบคละชั้น
    - การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม
     การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การบริหารจัดการชั้นเรียน
     แบบคละชั้น
    - การวัดและประเมินผลในการจัด
     การเรียนรู้แบบคละชั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077315009-10 โทรสาร 077315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน
เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป