หน้าแรก     ระบบจัดการ
               

นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา
ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน

นายจักรรินทร์ อภิสมัย
รอง ผอ.สพป.

นายจุติพร ขาวมะลิ
รอง ผอ.สพป.

นายประสิทธิ์ ชุมศรี
รอง ผอ.สพป.

นายรังสี เพิงใหญ่
รอง ผอ.สพป.

นายพิทยา สุทธินุ่น
รอง ผอ.สพป.

นายวันสาร แสงมณี
รอง ผอ.สพป.

นางสารภี เจริญรบ
รอง ผอ.สพป.

น.ส.ญาณิศา บุญจิตร์
รอง ผอ.สพป.
 
     บริบททั่วไป
     โครงสร้างการบริหารงาน
     คณะผู้บริหารการศึกษา
     คณะกรรมการเขตพื้นที่
     อ.ก.ค.ศ.
     ก.ต.ป.น.
     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
 
 
            กลุ่ม/หน่วย
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
     กลุ่มส่งเสริมฯ เอกชน
     กลุ่มนโยบายและแผน
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
         งานที่เกี่ยวข้อง
     mail@obecmail.obec.go.th
     E-Office สพฐ.
     e-MES สพฐ.
     โรงเรียนในฝัน
 
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 11 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 1624266
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 


< <

เว็บลิงค์

วิธีปฏิบัติงาน
  หลักสูตรแกนกลาง 2551
    - ฉบับภาษาไทย
    - ฉบับภาษาอังกฤษ
  ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
  หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
  หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
  หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่ศิลปะ
  หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
  หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
  หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
  การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
  แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน
    - แนวทางระบบควบคุมภายใน สตง.
    - การประเมินควบคุมภายใน
    ด้วยตนเอง, แบบฟอร์มต่าง ๆ,
    ระเบียบควบคุมภานใน คตง
    - ขั้นตอนการจัดทำรายงาน
     ระบบควบคุมภายใน
  การจัดการสอนแบบคละชั้น
    - การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม
     การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การบริหารจัดการชั้นเรียน
     แบบคละชั้น
    - การวัดและประเมินผลในการจัด
     การเรียนรู้แบบคละชั้น
 
   
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมวางพวงมาลาในพิธีบวงสรวงและถวายสักการะเนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2558( เข้าชม 174 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 19/5/2558 13:14:42 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่ฯประจำเดือนพฤษภาคม 2558( เข้าชม 268 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 18/5/2558 18:51:10 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย( เข้าชม 421 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 14/5/2558 19:03:19 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด( เข้าชม 380 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 13/5/2558 20:34:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผู้บริหารฯในสังกัด( เข้าชม 383 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 13/5/2558 19:47:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา รุ่นที่ 2( เข้าชม 334 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 13/5/2558 18:00:07 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา รุ่นที่ 1( เข้าชม 370 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 6/5/2558 14:47:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1( เข้าชม 421 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/5/2558 20:22:01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน( เข้าชม 384 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 26/4/2558 14:09:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการสถานศึกษาในสังกัด( เข้าชม 398 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 23/4/2558 16:27:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เชียงราย เขต 2( เข้าชม 390 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 23/4/2558 15:42:06 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2จัดประชุมบอร์ดบริหารประจำเดือนเมษายน 2558( เข้าชม 444 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 17/4/2558 13:14:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ปี 2558( เข้าชม 410 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 10/4/2558 15:38:02 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อร่วน เพชรศรีช่วง( เข้าชม 519 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 10/4/2558 0:33:34 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมวันจักรี ประจำปี 2558( เข้าชม 419 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 6/4/2558 15:20:39 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากรสพป.สฎ2ร่วมกิจกรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ฉลองพระขนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ( เข้าชม 457 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 2/4/2558 23:20:38 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผู้บริหารในสังกัด( เข้าชม 386 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 31/3/2558 17:15:58 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีและรับมอบอุปกรณ์การศึกษาโรงเรียนวัดพรุศรี( เข้าชม 380 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 29/3/2558 17:26:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง อำเภอไชยา( เข้าชม 378 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 29/3/2558 16:29:47 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต( เข้าชม 365 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 27/3/2558 17:48:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหารสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2มอบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนวัดอัมพาราม( เข้าชม 362 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 27/3/2558 17:05:51 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสภานักเรียนตามโครงการเด็กและเยาวชนไทยเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย( เข้าชม 324 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 25/3/2558 19:03:16 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย( เข้าชม 183 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 25/3/2558 16:08:51 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 19 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
 
กิจกรรม สพป.สฏ.2
   
   
   
   
   
   
   
   
   

e-Document

แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2558

รายงานผลการจัดการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2557

แผนพัฒนาการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2558-2561

ผลการสังเคราะห์รายงานประจำปี
ของสถานศึกษา(SAR)
ประจำปีการศึกษา 2556

นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2557
รายงานผลการจัดการศึกษาปี 2556
เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315009-10 โทรสาร 077-315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป