หน้าแรก     ระบบจัดการ
               


ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน
     บริบททั่วไป
     โครงสร้างการบริหารงาน
     คณะผู้บริหารการศึกษา
     ก.ต.ป.น.
     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
 
 
            กลุ่ม/หน่วย
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
     กลุ่มส่งเสริมฯ เอกชน
     กลุ่มนโยบายและแผน
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
     พรบ.อำนวยความสะดวก
         งานที่เกี่ยวข้อง
     mail@obecmail.obec.go.th
     E-Office สพฐ.
     e-MES สพฐ.
     โรงเรียนในฝัน
 
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 4 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 2066911
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 


< <

เว็บลิงค์

 
   
  ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานวันล้ออายุ 110 ปี พุทธทาสภิกขุ( เข้าชม 241 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 27/5/2559 15:06:01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ( เข้าชม 345 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 25/5/2559 15:56:42 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายมงคล นาคขวัญ( เข้าชม 342 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 23/5/2559 23:18:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมคณะศึกษานิเทศก์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 306 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 19/5/2559 17:40:36 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาเด็กนักเรียนออกกลางคัน( เข้าชม 258 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 19/5/2559 17:30:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  เครือข่ายพุนพิน 4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ(DLIT)( เข้าชม 374 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 16/5/2559 15:10:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2เยี่ยมนักเรียนในโครงการอบรมจริยธรรมฯแก่เด็กและเยาวชนะตำบลประสงค์( เข้าชม 430 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 14/5/2559 23:25:08 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  เครือข่ายท่าชนะ2 อบรมเชิงปฏิบัติการDLIT( เข้าชม 434 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 14/5/2559 23:06:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมทางไกลนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู( เข้าชม 447 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 13/5/2559 18:31:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสร้างความเข้มแข็งงานสภานักเรียน ประจำปี 2559( เข้าชม 208 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 12/5/2559 19:14:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯในสังกัด( เข้าชม 455 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 12/5/2559 18:01:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ร่วมงานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล( เข้าชม 354 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/5/2559 12:59:38 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับบุคลากรจากสพป.ตราด( เข้าชม 186 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/5/2559 12:30:18 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับมอบสื่อเผยแพร่ธรรมะคำสอนพุทธทาสภิกขุ( เข้าชม 425 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 4/5/2559 12:49:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดกิจกรรมระดมความคิดถอดบทเรียนโครงการบ้านนักวิทย์น้อยฯ( เข้าชม 370 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 28/4/2559 15:44:03 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการSmart Area ( เข้าชม 451 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 25/4/2559 11:06:16 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการSmart Area ( เข้าชม 480 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 23/4/2559 13:10:06 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2559( เข้าชม 445 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 12/4/2559 14:08:53 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2559( เข้าชม 458 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 7/4/2559 14:46:08 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2559( เข้าชม 462 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 7/4/2559 0:44:05 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน1 อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ( เข้าชม 397 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/4/2559 11:31:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  มหกรรมทบทวนการประกันคุณภาพการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2( เข้าชม 419 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 31/3/2559 16:20:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีวันระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว( เข้าชม 456 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 31/3/2559 13:34:20 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
กิจกรรม สพป.สฏ.2
 
ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานวันล้ออายุ 110 ปี พุทธทาสภิกขุ
( เข้าชม 241 ครั้ง )
โดย นางประยูร มาแสง 
อำนวยการ
 
   
   
   
   
   เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315009-10 โทรสาร 077-315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป