หน้าแรก     ระบบจัดการ
               
 


ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
  กลุ่มส่งเสริมฯเอกชน
  กลุ่มนโยบายและแผน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 18 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 2091893
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 


< < <
 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลผู้รับบำเหน็จบำนาญ ประจำปี 2559( เข้าชม 87 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 30/6/2559 19:38:30 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมบุคลากรทั้งหมดเพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา( เข้าชม 191 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 29/6/2559 18:25:46 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อและนวตกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ( เข้าชม 333 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 20/6/2559 16:54:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเตรียมครูปฐมวัยสู่ห้องเรียน( เข้าชม 334 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 20/6/2559 16:33:01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2/2559( เข้าชม 349 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 16/6/2559 15:17:14 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สตผ.สพฐ.ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"โรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 396 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 16/6/2559 1:39:34 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลในสังกัด( เข้าชม 412 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 15/6/2559 17:03:06 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ( เข้าชม 382 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 9/6/2559 16:30:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ( เข้าชม 367 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 8/6/2559 15:13:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559( เข้าชม 381 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 7/6/2559 16:32:39 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559( เข้าชม 164 ครั้ง )
( โดย น.ส.นพภศร ศรีรักษ์ นโยบายและแผน เวลา 5/6/2559 18:56:38 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานวันล้ออายุ 110 ปี พุทธทาสภิกขุ( เข้าชม 398 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 27/5/2559 15:06:01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ( เข้าชม 447 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 25/5/2559 15:56:42 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายมงคล นาคขวัญ( เข้าชม 420 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 23/5/2559 23:18:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมคณะศึกษานิเทศก์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 346 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 19/5/2559 17:40:36 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาเด็กนักเรียนออกกลางคัน( เข้าชม 283 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 19/5/2559 17:30:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  เครือข่ายพุนพิน 4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ(DLIT)( เข้าชม 387 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 16/5/2559 15:10:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2เยี่ยมนักเรียนในโครงการอบรมจริยธรรมฯแก่เด็กและเยาวชนะตำบลประสงค์( เข้าชม 433 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 14/5/2559 23:25:08 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  เครือข่ายท่าชนะ2 อบรมเชิงปฏิบัติการDLIT( เข้าชม 439 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 14/5/2559 23:06:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมทางไกลนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู( เข้าชม 451 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 13/5/2559 18:31:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสร้างความเข้มแข็งงานสภานักเรียน ประจำปี 2559( เข้าชม 213 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 12/5/2559 19:14:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯในสังกัด( เข้าชม 460 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 12/5/2559 18:01:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ร่วมงานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล( เข้าชม 355 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/5/2559 12:59:38 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
กิจกรรม สพป.สฏ.2
   
   
   
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเตรียมครูปฐมวัยสู่ห้องเรียน
( เข้าชม 334 ครั้ง )
โดย นางประยูร มาแสง 
อำนวยการ
 
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2/2559
( เข้าชม 349 ครั้ง )
โดย นางประยูร มาแสง 
อำนวยการ
 
   

 

เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315009-10 โทรสาร 077-315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป