"รวมพลัง สร้างสรรค์ งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65"   ::ระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2558::    กลุ่มโรงเรียนสังกัดสพฐ. เอกชน และเทศบาลเมืองท่าข้าม    ณ  สนามแข่งขันโรงเรียนวัดตรณาราม   โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองท่าข้าม   ::กิจกรรมนักเรียนพิเศษเรียนร่วม   ณ  สนามโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
    หน้าแรก     ระบบจัดการ
               


นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา
ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน

นายจักรรินทร์ อภิสมัย
รอง ผอ.สพป.

นายจุติพร ขาวมะลิ
รอง ผอ.สพป.

นายประสิทธิ์ ชุมศรี
รอง ผอ.สพป.

นายรังสี เพิงใหญ่
รอง ผอ.สพป.

นายพิทยา สุทธินุ่น
รอง ผอ.สพป.

นายวันสาร แสงมณี
รอง ผอ.สพป.

นางสารภี เจริญรบ
รอง ผอ.สพป.

น.ส.ญาณิศา บุญจิตร์
รอง ผอ.สพป.
 
     บริบททั่วไป
     โครงสร้างการบริหารงาน
     คณะผู้บริหารการศึกษา
     คณะกรรมการเขตพื้นที่
     อ.ก.ค.ศ.
     ก.ต.ป.น.
     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
 
 
            กลุ่ม/หน่วย
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
     กลุ่มส่งเสริมฯ เอกชน
     กลุ่มนโยบายและแผน
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
         งานที่เกี่ยวข้อง
     mail@obecmail.obec.go.th
     E-Office สพฐ.
     e-MES สพฐ.
     โรงเรียนในฝัน
 
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 28 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 1784759
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 


< <

เว็บลิงค์

วิธีปฏิบัติงาน
  หลักสูตรแกนกลาง 2551
    - ฉบับภาษาไทย
    - ฉบับภาษาอังกฤษ
  ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
  หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
  หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
  หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่ศิลปะ
  หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
  หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
  หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
  การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
  แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน
    - แนวทางระบบควบคุมภายใน สตง.
    - การประเมินควบคุมภายใน
    ด้วยตนเอง, แบบฟอร์มต่าง ๆ,
    ระเบียบควบคุมภานใน คตง
    - ขั้นตอนการจัดทำรายงาน
     ระบบควบคุมภายใน
  การจัดการสอนแบบคละชั้น
    - การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม
     การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การบริหารจัดการชั้นเรียน
     แบบคละชั้น
    - การวัดและประเมินผลในการจัด
     การเรียนรู้แบบคละชั้น
 
   
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2เปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินและ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย( เข้าชม 75 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 1/10/2558 1:16:51 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2558( เข้าชม 161 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 29/9/2558 21:15:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ต้อนรับบุคลากรกลุ่มอำนวยการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้( เข้าชม 369 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 27/9/2558 1:20:46 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2558( เข้าชม 472 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 26/9/2558 2:09:34 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558( เข้าชม 643 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 18/9/2558 11:28:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558( เข้าชม 482 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 17/9/2558 19:52:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานมุทิตาจิต ประจำปี 2558 ณ จังหวัดภูเก็ต( เข้าชม 429 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 7/9/2558 20:05:34 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดงานจัดแสดงผลงานนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี( เข้าชม 524 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 2/9/2558 7:36:48 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดธนาคารโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว( เข้าชม 465 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 1/9/2558 0:01:08 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบวุฒิบัตรโครงการจัดทำสื่ออิเล็คทรอนิกส์ชมรมครูปฐมวัยสุราษฎร์ธานี( เข้าชม 444 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 31/8/2558 23:54:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2พัฒนาครูตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR( เข้าชม 497 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 22/8/2558 14:17:34 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฯ( เข้าชม 510 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 19/8/2558 10:27:58 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา( เข้าชม 412 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 17/8/2558 12:28:08 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด( เข้าชม 422 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 15/8/2558 15:41:14 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 357 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 13/8/2558 21:13:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ( เข้าชม 384 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 13/8/2558 0:04:15 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ( เข้าชม 388 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 12/8/2558 23:50:30 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในสังกัด( เข้าชม 368 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 11/8/2558 10:49:55 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัยจัดงานอาเซียน 2015 ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน( เข้าชม 334 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 7/8/2558 13:58:48 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สตผ.ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ( เข้าชม 403 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 6/8/2558 18:15:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2558 เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคีรีรัฐนิคม 1( เข้าชม 341 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/8/2558 16:08:47 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2จัดอบรมปฏิบัติการ การสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557( เข้าชม 338 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 3/8/2558 18:18:01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายโครงการจัดสรร ระบอบคอมพิวเตอร์ฯ( เข้าชม 442 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 29/7/2558 18:49:25 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 22 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
 
กิจกรรม สพป.สฏ.2
   
   
   
   
   
   

e-Document

แนวทางการดำเนินงาน
รับนักเรียน

รายงานผลการจัดการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2557

แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2558

แผนพัฒนาการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2558-2561

ผลการสังเคราะห์รายงานประจำปี
ของสถานศึกษา(SAR)
ประจำปีการศึกษา 2556

นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2557
รายงานผลการจัดการศึกษาปี 2556
เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
 
วิธีปฏิบัติงาน
  หลักสูตรแกนกลาง 2551
    - ฉบับภาษาไทย
    - ฉบับภาษาอังกฤษ
  ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
  หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
  หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
  หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่ศิลปะ
  หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
  หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
  หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
  การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
  แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน
    - แนวทางระบบควบคุมภายใน สตง.
    - การประเมินควบคุมภายใน
    ด้วยตนเอง, แบบฟอร์มต่าง ๆ,
    ระเบียบควบคุมภานใน คตง
    - ขั้นตอนการจัดทำรายงาน
     ระบบควบคุมภายใน
  การจัดการสอนแบบคละชั้น
    - การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม
     การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การบริหารจัดการชั้นเรียน
     แบบคละชั้น
    - การวัดและประเมินผลในการจัด
     การเรียนรู้แบบคละชั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315009-10 โทรสาร 077-315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป