หน้าแรก     ระบบจัดการ
               


ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน
     บริบททั่วไป
     โครงสร้างการบริหารงาน
     คณะผู้บริหารการศึกษา
     ก.ต.ป.น.
     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
 
 
            กลุ่ม/หน่วย
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
     กลุ่มส่งเสริมฯ เอกชน
     กลุ่มนโยบายและแผน
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
     พรบ.อำนวยความสะดวก
         งานที่เกี่ยวข้อง
     mail@obecmail.obec.go.th
     E-Office สพฐ.
     e-MES สพฐ.
     โรงเรียนในฝัน
 
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 2 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 2050695
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 


< <

เว็บลิงค์

 
   
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ร่วมงานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล( เข้าชม 103 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/5/2559 12:59:38 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับบุคลากรจากสพป.ตราด( เข้าชม 140 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/5/2559 12:30:18 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับมอบสื่อเผยแพร่ธรรมะคำสอนพุทธทาสภิกขุ( เข้าชม 220 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 4/5/2559 12:49:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดกิจกรรมระดมความคิดถอดบทเรียนโครงการบ้านนักวิทย์น้อยฯ( เข้าชม 342 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 28/4/2559 15:44:03 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการSmart Area ( เข้าชม 429 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 25/4/2559 11:06:16 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการSmart Area ( เข้าชม 458 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 23/4/2559 13:10:06 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2559( เข้าชม 441 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 12/4/2559 14:08:53 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2559( เข้าชม 456 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 7/4/2559 14:46:08 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2559( เข้าชม 459 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 7/4/2559 0:44:05 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน1 อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ( เข้าชม 397 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/4/2559 11:31:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  มหกรรมทบทวนการประกันคุณภาพการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2( เข้าชม 408 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 31/3/2559 16:20:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีวันระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว( เข้าชม 453 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 31/3/2559 13:34:20 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหารสพป.สุราษฎร์ธานีเขต2เป็นประธานการรายงานผลการศึกษาปีการศึกษา2558โรงเรียนสหกรณ์นิคม( เข้าชม 326 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 29/3/2559 17:57:51 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานการรายงานผลการศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา( เข้าชม 236 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 29/3/2559 16:33:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารการเงินฯ( เข้าชม 326 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 28/3/2559 18:13:30 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย( เข้าชม 316 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 24/3/2559 10:31:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  เครือข่ายฯท่าฉาง 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และประเมินผล( เข้าชม 353 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 22/3/2559 14:34:15 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"( เข้าชม 427 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 20/3/2559 23:55:25 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 วางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน212ล/57-ก โรงเรียนบ้านเขานาใน( เข้าชม 337 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 19/3/2559 0:41:58 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมฯในอำเภอพนม( เข้าชม 332 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 17/3/2559 16:23:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดกิจกรรม"เปิดโลกการเรียนรู้สู่ศตวรรษ ที่ 21"ร.ร.บ้านทุ่งเสียน( เข้าชม 294 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 15/3/2559 10:30:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  เครือข่ายพุนพิน2 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาข้อสอบมาตรฐานตามสาระและตัวชี้วัด( เข้าชม 410 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 10/3/2559 12:35:48 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 463 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 9/3/2559 19:01:45 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
กิจกรรม สพป.สฏ.2
   
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับบุคลากรจากสพป.ตราด
( เข้าชม 140 ครั้ง )
โดย นางประยูร มาแสง 
อำนวยการ
 
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับมอบสื่อเผยแพร่ธรรมะคำสอนพุทธทาสภิกขุ
( เข้าชม 220 ครั้ง )
โดย นางประยูร มาแสง 
อำนวยการ
 
   
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการSmart Area
( เข้าชม 429 ครั้ง )
โดย นางประยูร มาแสง 
อำนวยการ
 
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการSmart Area
( เข้าชม 458 ครั้ง )
โดย นางประยูร มาแสง 
อำนวยการ
 
เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315009-10 โทรสาร 077-315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป