หน้าแรก     ระบบจัดการ
               
 


ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
  กลุ่มส่งเสริมฯเอกชน
  กลุ่มนโยบายและแผน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
  รายงานสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน
  แนวปฏิบัติในการ
จัดการข้อร้องเรียน
 รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 24 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 2442256
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 


 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ( เข้าชม 35 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 21/9/2560 11:50:36 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด( เข้าชม 52 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 19/9/2560 16:09:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ขับเคลื่อนนโยบายตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยินให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด( เข้าชม 40 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 19/9/2560 15:23:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
   ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ร่วมโครงการฮีโร่เยาวชน มูลนิธิรักษ์ไทยและกลุ่มบริษัททิปโก้( เข้าชม 295 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 17/8/2560 14:55:01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการขยะบุคลากรในสังกัด ( เข้าชม 252 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 17/8/2560 11:33:08 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9( เข้าชม 205 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 15/8/2560 14:27:35 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2และคณะ ร่วมประชุม สพฐ.สัญจรภาคใต้( เข้าชม 106 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 8/8/2560 15:45:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ร่วมเป็นเกียรติและปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ( เข้าชม 138 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 7/8/2560 22:29:36 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดอาคารเรียน รำลึก ร.9 โรงเรียนบ้านเขานาใน( เข้าชม 113 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 4/8/2560 14:47:57 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560( เข้าชม 86 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 4/8/2560 14:32:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10( เข้าชม 121 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 28/7/2560 16:18:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 2 จัดโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน( เข้าชม 210 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 24/7/2560 13:40:37 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สฎ2 ประชุมวางแผนเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ( เข้าชม 273 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 18/7/2560 15:15:23 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด( เข้าชม 178 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 13/7/2560 10:55:47 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ปี2560( เข้าชม 178 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 11/7/2560 17:21:54 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน กยศ.โรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 174 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/7/2560 22:55:03 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผอ.รร.( เข้าชม 199 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 19/6/2560 15:00:46 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อพัฒนาการคิดครูผู้สอนระดับปฐมวัย( เข้าชม 195 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 17/6/2560 14:32:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับบุคลากรสพป.นครราชสีมา เขต 4 ( เข้าชม 204 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 16/6/2560 15:38:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมครูเครือข่ายสถานศึกษาพุนพิน3( เข้าชม 145 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 15/6/2560 15:02:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พัฒนาครูผู้สอนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการทดสอบ (NT/O-NET)( เข้าชม 140 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 15/6/2560 12:53:53 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมสัมมนาผูู้บริหารฯในสังกัดเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพฯ( เข้าชม 190 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 12/6/2560 13:19:07 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์( เข้าชม 155 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 9/6/2560 14:22:32 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
   

เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315010 โทรสาร 077-315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป