หน้าแรก     ระบบจัดการ
               

นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา
ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน

นายจักรรินทร์ อภิสมัย
รอง ผอ.สพป.

นายจุติพร ขาวมะลิ
รอง ผอ.สพป.

นายประสิทธิ์ ชุมศรี
รอง ผอ.สพป.

นายรังสี เพิงใหญ่
รอง ผอ.สพป.

นายพิทยา สุทธินุ่น
รอง ผอ.สพป.

นายวันสาร แสงมณี
รอง ผอ.สพป.

นางสารภี เจริญรบ
รอง ผอ.สพป.

น.ส.ญาณิศา บุญจิตร์
รอง ผอ.สพป.
 
 
     กรอบการดำเนินงาน
     กตปน.
     คณะกรรมการคุรุสภา
     คณะกรรมการเขต
     อคกศ..
     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
     ข้อมูลสารสนเทศ
 
 
            กลุ่ม/หน่วย
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
     กลุ่มส่งเสริมฯ เอกชน
     กลุ่มนโยบายและแผน
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
         งานที่เกี่ยวข้อง
     คู่มือพัฒนาการอ่าน การเขียน
     ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (AOC)
     การจัดการความรู้ (KM)
     e-filing
     เผยแพร่ผลงานวิชาการ
     e-form
     mail@obecmail.obec.go.th
 
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 9 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 1426598
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 
 
 

 
   
  คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ความรู้ในเรื่องการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494( เข้าชม 54 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 18/12/2557 22:38:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ สพฐ.เยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2( เข้าชม 240 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 14/12/2557 22:29:29 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมมอบทุนการศึกษานักเรียนรอบโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี( เข้าชม 237 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 12/12/2557 12:16:38 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมและให้กำลังใจครูและนักเรียนที่ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้จังหวัดกระบี่( เข้าชม 323 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 10/12/2557 23:41:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสถานที่พักนักเรียนและสถานที่จัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้จังหวัดกระบี่( เข้าชม 174 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 10/12/2557 23:12:58 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5ธันวาคม2557( เข้าชม 218 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 8/12/2557 11:36:18 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5ธันวาคม2557( เข้าชม 145 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 8/12/2557 11:18:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ"วชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี"( เข้าชม 130 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 26/11/2557 22:46:23 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากรสพป.สุรษฎร์ธานี เขต2ร่วมวางพวงมาลาวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าและวันรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดปี2557( เข้าชม 118 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 26/11/2557 22:04:10 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้แทนบริษัทปั้นฝันพบผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต2ขอเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะเพื่อให้การสนับสนุนสร้างบ้านพักครู( เข้าชม 122 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 26/11/2557 16:05:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมบอร์ดบริหารฯประจำเดือนพฤศจิกายน 2557( เข้าชม 354 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 17/11/2557 17:51:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 เป็นเจ้าภาพกิจกรรม"ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา"( เข้าชม 364 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 9/11/2557 20:08:15 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2( เข้าชม 341 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 4/11/2557 19:35:03 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 บันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพร"5 ธันวามหาราช"( เข้าชม 268 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 4/11/2557 16:18:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเตรียมการก่อนเปืดภาคเรียนที่ 2/2557( เข้าชม 274 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 31/10/2557 15:28:37 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมค่ายการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรขั้นความรู้ชั้นสูง( เข้าชม 351 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 30/10/2557 17:35:29 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ก่อนเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2557( เข้าชม 356 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 30/10/2557 14:52:56 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี 2557( เข้าชม 329 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 24/10/2557 13:02:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ต่อสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนและอัตราจ้างครูวิทย์คณิตฯปีงบประมาณ 2558( เข้าชม 402 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 14/10/2557 17:05:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ( เข้าชม 427 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 14/10/2557 16:37:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดรถพนมพระฯปี 2557จังหวัดสุราษฎร์ธานี( เข้าชม 433 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 10/10/2557 18:55:35 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558( เข้าชม 400 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 1/10/2557 16:58:19 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและแสดงมุฑิตาจิต( เข้าชม 373 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 1/10/2557 15:53:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 16 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 
 
กิจกรรม สพป.สฏ.2
   
   
   
นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2557
รายงานผลการจัดการศึกษาปี 2556
เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
 
วิธีปฏิบัติงาน
  หลักสูตรแกนกลาง 2551
    - ฉบับภาษาไทย
    - ฉบับภาษาอังกฤษ
  ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
  หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
  หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
  หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่ศิลปะ
  หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
  หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
  หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
  การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
  แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน
    - แนวทางระบบควบคุมภายใน สตง.
    - การประเมินควบคุมภายใน
    ด้วยตนเอง, แบบฟอร์มต่าง ๆ,
    ระเบียบควบคุมภานใน คตง
    - ขั้นตอนการจัดทำรายงาน
     ระบบควบคุมภายใน
  การจัดการสอนแบบคละชั้น
    - การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม
     การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การบริหารจัดการชั้นเรียน
     แบบคละชั้น
    - การวัดและประเมินผลในการจัด
     การเรียนรู้แบบคละชั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077315009-10 โทรสาร 077315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน
เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป