หน้าแรก     ระบบจัดการ
               


ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน

นายจักรรินทร์ อภิสมัย
รอง ผอ.สพป.

นายจุติพร ขาวมะลิ
รอง ผอ.สพป.

นายวันสาร แสงมณี
รอง ผอ.สพป.

นางสารภี เจริญรบ
รอง ผอ.สพป.

น.ส.ญาณิศา บุญจิตร์
รอง ผอ.สพป.
 
     บริบททั่วไป
     โครงสร้างการบริหารงาน
     คณะผู้บริหารการศึกษา
     คณะกรรมการเขตพื้นที่
     อ.ก.ค.ศ.
     ก.ต.ป.น.
     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
 
 
            กลุ่ม/หน่วย
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
     กลุ่มส่งเสริมฯ เอกชน
     กลุ่มนโยบายและแผน
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
         งานที่เกี่ยวข้อง
     mail@obecmail.obec.go.th
     E-Office สพฐ.
     e-MES สพฐ.
     โรงเรียนในฝัน
 
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 1 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 1904634
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 


< <

เว็บลิงค์

วิธีปฏิบัติงาน
  หลักสูตรแกนกลาง 2551
    - ฉบับภาษาไทย
    - ฉบับภาษาอังกฤษ
  ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
  หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
  หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
  หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่ศิลปะ
  หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
  หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
  หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
  การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
  แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน
    - แนวทางระบบควบคุมภายใน สตง.
    - การประเมินควบคุมภายใน
    ด้วยตนเอง, แบบฟอร์มต่าง ๆ,
    ระเบียบควบคุมภานใน คตง
    - ขั้นตอนการจัดทำรายงาน
     ระบบควบคุมภายใน
  การจัดการสอนแบบคละชั้น
    - การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม
     การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การบริหารจัดการชั้นเรียน
     แบบคละชั้น
    - การวัดและประเมินผลในการจัด
     การเรียนรู้แบบคละชั้น
 
   
  ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเปิดงานวชิรวิชาการ ประจำปี 2558( เข้าชม 40 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 25/11/2558 16:26:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมวางพวงมาลาวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ประจำปี 2558( เข้าชม 72 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 25/11/2558 14:54:30 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ปรับเปลี่ยนรองผู้อำนวยการรับผิดชอบกลุ่มงานใหม่( เข้าชม 302 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 23/11/2558 16:44:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2เปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง( เข้าชม 328 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 20/11/2558 23:40:51 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2เปิดป้ายอาคารเรียนโรงเรียนวัดโกศาวาส( เข้าชม 350 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 16/11/2558 23:31:53 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหารสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายคีรีรัฐนิคม2( เข้าชม 382 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 15/11/2558 23:34:10 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยในสังกัด จำนวน 52 อัตรา( เข้าชม 661 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 13/11/2558 17:50:55 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหารสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ Fun Science Camp โครงการCheveron-INCREASE ( เข้าชม 334 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 12/11/2558 23:34:30 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เดินทางมารับตำแหน่งใหม่( เข้าชม 675 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 12/11/2558 0:32:09 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65จังหวัดสงขลา( เข้าชม 402 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 10/11/2558 23:00:54 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558( เข้าชม 411 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 10/11/2558 22:16:23 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสรุปผลการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558( เข้าชม 432 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/11/2558 0:43:36 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน/โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี2558( เข้าชม 351 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/11/2558 0:02:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 28 อัตรา( เข้าชม 633 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 30/10/2558 18:09:16 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นคณะกรรมการตัดสินเรือพนมพระจังหวัดสุราษฎร์ธานี( เข้าชม 424 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 29/10/2558 18:48:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558( เข้าชม 440 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 23/10/2558 8:56:48 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ประจำปี 2558( เข้าชม 472 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 16/10/2558 12:24:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ประชุมคอนเฟอร์เรนจ์ผ่านระบบทางไกล DLTV 1( เข้าชม 378 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 15/10/2558 23:15:21 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่2/2558( เข้าชม 711 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 10/10/2558 22:39:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา( เข้าชม 417 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 8/10/2558 18:11:32 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา( เข้าชม 438 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 8/10/2558 0:57:37 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2เปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินและ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย( เข้าชม 476 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 1/10/2558 1:16:51 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2558( เข้าชม 439 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 29/9/2558 21:15:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 23 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 
 
กิจกรรม สพป.สฏ.2
 
ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเปิดงานวชิรวิชาการ ประจำปี 2558
( เข้าชม 40 ครั้ง )
โดย นางประยูร มาแสง 
อำนวยการ
 
   
   
   
   
   

e-Document

แนวทางการดำเนินงาน
รับนักเรียน

รายงานผลการจัดการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2557

แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2558

แผนพัฒนาการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2558-2561

ผลการสังเคราะห์รายงานประจำปี
ของสถานศึกษา(SAR)
ประจำปีการศึกษา 2556

นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2557
รายงานผลการจัดการศึกษาปี 2556
เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
 
วิธีปฏิบัติงาน
  หลักสูตรแกนกลาง 2551
    - ฉบับภาษาไทย
    - ฉบับภาษาอังกฤษ
  ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
  หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
  หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
  หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่ศิลปะ
  หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
  หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
  หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
  การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
  แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน
    - แนวทางระบบควบคุมภายใน สตง.
    - การประเมินควบคุมภายใน
    ด้วยตนเอง, แบบฟอร์มต่าง ๆ,
    ระเบียบควบคุมภานใน คตง
    - ขั้นตอนการจัดทำรายงาน
     ระบบควบคุมภายใน
  การจัดการสอนแบบคละชั้น
    - การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม
     การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การบริหารจัดการชั้นเรียน
     แบบคละชั้น
    - การวัดและประเมินผลในการจัด
     การเรียนรู้แบบคละชั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315009-10 โทรสาร 077-315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป