หน้าแรก     ระบบจัดการ
               

นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา
ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน
นายจักรรินทร์ อภิสมัย
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทนลำดับที่ 1
นายจุติพร ขาวมะลิ
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทนลำดับที่ 2
นายประสิทธิ์ ชุมศรี
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทนลำดับที่ 3
นายรังสี เพิงใหญ่
รอง ผอ.สพป.
นายพิทยา สุทธินุ่น
รอง ผอ.สพป.
นายวันสาร แสงมณี
รอง ผอ.สพป.
นางสารภี เจริญรบ
รอง ผอ.สพป.
น.ส.ญาณิศา บุญจิตร์
รอง ผอ.สพป.
 
 
     กรอบการดำเนินงาน
     กตปน.
     คณะกรรมการคุรุสภา
     คณะกรรมการเขต
     อคกศ..
     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
     ข้อมูลสารสนเทศ
 
 
            กลุ่ม/หน่วย
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
     กลุ่มส่งเสริมฯ เอกชน
     กลุ่มนโยบายและแผน
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
         งานที่เกี่ยวข้อง
     คู่มือพัฒนาการอ่าน การเขียน
     ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (AOC)
     การจัดการความรู้ (KM)
     e-filing
     เผยแพร่ผลงานวิชาการ
     e-form
     mail@obecmail.obec.go.th
 
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 5 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 1399388
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 
 
 

 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมบอร์ดบริหารฯประจำเดือนพฤศจิกายน 2557( เข้าชม 221 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 17/11/2557 17:51:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 เป็นเจ้าภาพผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา( เข้าชม 266 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 9/11/2557 20:08:15 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2( เข้าชม 235 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 4/11/2557 19:35:03 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 บันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพร"5 ธันวามหาราช"( เข้าชม 262 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 4/11/2557 16:18:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเตรียมการก่อนเปืดภาคเรียนที่ 2/2557( เข้าชม 270 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 31/10/2557 15:28:37 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมค่ายการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรขั้นความรู้ชั้นสูง( เข้าชม 345 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 30/10/2557 17:35:29 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ก่อนเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2557( เข้าชม 353 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 30/10/2557 14:52:56 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี 2557( เข้าชม 326 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 24/10/2557 13:02:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ต่อสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนและอัตราจ้างครูวิทย์คณิตฯปีงบประมาณ 2558( เข้าชม 397 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 14/10/2557 17:05:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ( เข้าชม 420 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 14/10/2557 16:37:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดรถพนมพระฯปี 2557จังหวัดสุราษฎร์ธานี( เข้าชม 416 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 10/10/2557 18:55:35 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558( เข้าชม 394 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 1/10/2557 16:58:19 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและแสดงมุฑิตาจิต( เข้าชม 370 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 1/10/2557 15:53:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557( เข้าชม 328 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 25/9/2557 16:31:19 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ( เข้าชม 314 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 25/9/2557 15:17:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์คณะบุคคลในสังกัด( เข้าชม 329 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 22/9/2557 13:30:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์( เข้าชม 292 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 20/9/2557 16:33:19 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและอัตราจ้างในสังกัด( เข้าชม 411 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 13/9/2557 17:24:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดอบรมครูโรงเรียนเครือข่าย"โรงเรียนสุจริต"( เข้าชม 398 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 13/9/2557 16:52:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ2559-2562ช่วงที่ 1( เข้าชม 225 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 13/9/2557 0:13:48 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2จัดพิธีเชิดชูเกียรติและแสดงผลงาน"สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลบนแผ่นดินศรีวิชัย"( เข้าชม 516 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 8/9/2557 20:40:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา( เข้าชม 333 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 7/9/2557 19:04:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนครูฯเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจ( เข้าชม 271 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 4/9/2557 18:38:51 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 16 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 
 
กิจกรรม สพป.สฏ.2
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมบอร์ดบริหารฯประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
( เข้าชม 221 ครั้ง )
โดย นางประยูร มาแสง 
อำนวยการ
 
   
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
( เข้าชม 235 ครั้ง )
โดย นางประยูร มาแสง 
อำนวยการ
 
นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2557
รายงานผลการจัดการศึกษาปี 2556
เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
 
วิธีปฏิบัติงาน
  หลักสูตรแกนกลาง 2551
    - ฉบับภาษาไทย
    - ฉบับภาษาอังกฤษ
  ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
  หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
  หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
  หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่ศิลปะ
  หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
  หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
  หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
  การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
  แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน
    - แนวทางระบบควบคุมภายใน สตง.
    - การประเมินควบคุมภายใน
    ด้วยตนเอง, แบบฟอร์มต่าง ๆ,
    ระเบียบควบคุมภานใน คตง
    - ขั้นตอนการจัดทำรายงาน
     ระบบควบคุมภายใน
  การจัดการสอนแบบคละชั้น
    - การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม
     การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การบริหารจัดการชั้นเรียน
     แบบคละชั้น
    - การวัดและประเมินผลในการจัด
     การเรียนรู้แบบคละชั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077315009-10 โทรสาร 077315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน
เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป