หน้าแรก     ระบบจัดการ
               
 


ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
  กลุ่มส่งเสริมฯเอกชน
  กลุ่มนโยบายและแผน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
  รายงานสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน
  แนวปฏิบัติในการ
จัดการข้อร้องเรียน
 รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 5 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 2350656
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 


 
   
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบข้าราชการครูฯเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอไชยา( เข้าชม 35 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 26/5/2560 14:43:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning( เข้าชม 146 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 22/5/2560 23:26:07 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 2( เข้าชม 121 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 21/5/2560 11:27:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม( เข้าชม 119 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 20/5/2560 13:29:47 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบข้าราชการครูฯเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอพุนพิน( เข้าชม 109 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 19/5/2560 16:19:55 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบข้าราชการครูฯเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอท่าฉาง/วิภาวดี( เข้าชม 111 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 19/5/2560 15:39:49 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  องคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย( เข้าชม 105 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 18/5/2560 18:53:02 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบข้าราชการครูฯเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอท่าชนะ( เข้าชม 106 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 17/5/2560 17:29:55 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบข้าราชการครูฯเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคีรีรัฐนิคม( เข้าชม 125 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 16/5/2560 18:38:29 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน( เข้าชม 126 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 16/5/2560 18:12:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2560( เข้าชม 120 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 15/5/2560 17:46:20 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ SCHOOL MIS ( เข้าชม 117 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 15/5/2560 8:28:09 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา( เข้าชม 131 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 13/5/2560 10:11:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการประชุมสัมมนาครูผู้ช่วย( เข้าชม 163 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 8/5/2560 16:27:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมประธานเครือข่ายฯเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ PLC( เข้าชม 140 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/5/2560 15:25:21 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา( เข้าชม 146 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 4/5/2560 11:02:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว( เข้าชม 180 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 3/5/2560 11:43:15 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่าน การเขียนสะกดคำ( เข้าชม 187 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 1/5/2560 12:19:02 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2( เข้าชม 153 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 28/4/2560 9:50:08 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์( เข้าชม 152 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 26/4/2560 11:13:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ( เข้าชม 141 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 22/4/2560 22:18:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 และบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ศธจ.สุราษฎร์ธานี( เข้าชม 168 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 22/4/2560 21:10:30 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทั่งระบบ( เข้าชม 197 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 19/4/2560 14:22:29 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
   

เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315010 โทรสาร 077-315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป