หน้าแรก     ระบบจัดการ
               

นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา
ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน

นายประสิทธิ์ ชุมศรี
รอง ผอ.รักษาราชการแทน ลำดับที่ 1
น.ส.พันทิพา แซ่ตัน
รอง ผอ.รักษาราชการแทน ลำดับที่ 2
นายรังสี เพิงใหญ่
รอง ผอ.รักษาราชการแทน ลำดับที่ 3
นายจักรินทร์ อภิสมัย
รอง ผอ.รักษาราชการแทน ลำดับที่ 4
นายจุติพร ขาวมะลิ
รอง ผอ.รักษาราชการแทน ลำดับที่ 5

นายจักรรินทร์ อภิสมัย
รอง ผอ.สพป.
นายจุติพร ขาวมะลิ
รอง ผอ.สพป.
น.ส.พันทิพา แซ่ตัน
รอง ผอ.สพป.
นายประสิทธิ์ ชุมศรี
รอง ผอ.สพป.
นายรังสี เพิงใหญ่
รอง ผอ.สพป.
นายพิทยา สุทธินุ่น
รอง ผอ.สพป.
นายวันสาร แสงมณี
รอง ผอ.สพป.
นางสารภี เจริญรบ
รอง ผอ.สพป.
น.ส.ญาณิศา บุญจิตร์
รอง ผอ.สพป.
 
 
     กรอบการดำเนินงาน
     กตปน.
     คณะกรรมการคุรุสภา
     คณะกรรมการเขต
     อคกศ..
     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
     ข้อมูลสารสนเทศ
 
 
            กลุ่ม/หน่วย
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
     กลุ่มส่งเสริมฯ เอกชน
     กลุ่มนโยบายและแผน
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
         งานที่เกี่ยวข้อง
     คู่มือพัฒนาการอ่าน การเขียน
     ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (AOC)
     การจัดการความรู้ (KM)
     e-filing
     เผยแพร่ผลงานวิชาการ
     e-form
     mail@obecmail.obec.go.th
 
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 23 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 1133049
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 
 
 

 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2556( เข้าชม 266 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 9/4/2557 16:39:39 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรการจัดค่ายอ่านคล่อง เขียนคล่อง สื่อสารคล่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน( เข้าชม 379 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 8/4/2557 15:11:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย( เข้าชม 305 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 8/4/2557 12:02:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557( เข้าชม 223 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 3/4/2557 16:49:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดงานวันรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา( เข้าชม 282 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 1/4/2557 12:41:09 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบครูผู้ช่วยทางสถานีโทรทัศน์ NBT( เข้าชม 485 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 17/3/2557 17:43:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก( เข้าชม 368 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 7/3/2557 16:03:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดงานวันรายงานผลทางการเรียน โรงเรียนอนุบาลชนะพร ( เข้าชม 234 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 6/3/2557 13:09:38 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ธนาคารกรุงเทพฯมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองปรือและโรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน( เข้าชม 209 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 4/3/2557 18:19:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ ( เข้าชม 268 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 28/2/2557 15:47:15 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนใน ก.ค.ศ.และเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในอำเภอท่าฉาง( เข้าชม 319 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 27/2/2557 23:57:08 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติการภาคสนามเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา( เข้าชม 337 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 26/2/2557 16:43:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ทำสัญญาจ้างครูธุรการของโรงเรียน(โครงการคืนครูให้โรงเรียน)( เข้าชม 353 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 26/2/2557 12:33:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ประจำปี 2556และเยี่ยมห้องเรียนโรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 255 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 24/2/2557 20:13:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สฎ2 เปิดกิจกรรมวันวิชาการ ณ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม( เข้าชม 284 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 17/2/2557 17:52:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนครูฯ ใน ก.ค.ศ.( เข้าชม 356 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 12/2/2557 12:22:46 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพนางวราภรณ์ แก้วศรี( เข้าชม 449 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 10/2/2557 23:16:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปี 2556 วันที่2( เข้าชม 383 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 9/2/2557 22:19:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปี 2556( เข้าชม 349 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 9/2/2557 0:44:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 วางพวงหรีดงานศพนางวราภรณ์ แก้วศรี( เข้าชม 315 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 9/2/2557 0:25:19 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารฯในสังกัด( เข้าชม 489 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 29/1/2557 8:41:53 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฯร่วมกับสพป.สุราษฎร์ธานีเขต2 จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2557( เข้าชม 454 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 16/1/2557 20:12:09 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการคัดเลือก อกคศ.แทนตำแหน่งที่ว่าง( เข้าชม 681 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 9/1/2557 23:04:36 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 13 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
 
กิจกรรม สพป.สฏ.2
   
   
   
แผนปฏิบัติการ ปี 2557
รายงานผลการจัดการศึกษาปี 2556
เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
 
วิธีปฏิบัติงาน
  หลักสูตรแกนกลาง 2551
    - ฉบับภาษาไทย
    - ฉบับภาษาอังกฤษ
  ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
  หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
  หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
  หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่ศิลปะ
  หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
  หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
  หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
  การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
  แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน
    - แนวทางระบบควบคุมภายใน สตง.
    - การประเมินควบคุมภายใน
    ด้วยตนเอง, แบบฟอร์มต่าง ๆ,
    ระเบียบควบคุมภานใน คตง
    - ขั้นตอนการจัดทำรายงาน
     ระบบควบคุมภายใน
  การจัดการสอนแบบคละชั้น
    - การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม
     การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การบริหารจัดการชั้นเรียน
     แบบคละชั้น
    - การวัดและประเมินผลในการจัด
     การเรียนรู้แบบคละชั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077315009-10 โทรสาร 077315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน
เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป