หน้าแรก     ระบบจัดการ
               

นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา
ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน

นายประสิทธิ์ ชุมศรี
รอง ผอ.รักษาราชการแทน ลำดับที่ 1
น.ส.พันทิพา แซ่ตัน
รอง ผอ.รักษาราชการแทน ลำดับที่ 2
นายรังสี เพิงใหญ่
รอง ผอ.รักษาราชการแทน ลำดับที่ 3
นายจักรินทร์ อภิสมัย
รอง ผอ.รักษาราชการแทน ลำดับที่ 4
นายจุติพร ขาวมะลิ
รอง ผอ.รักษาราชการแทน ลำดับที่ 5

นายจักรรินทร์ อภิสมัย
รอง ผอ.สพป.
นายจุติพร ขาวมะลิ
รอง ผอ.สพป.
น.ส.พันทิพา แซ่ตัน
รอง ผอ.สพป.
นายประสิทธิ์ ชุมศรี
รอง ผอ.สพป.
นายรังสี เพิงใหญ่
รอง ผอ.สพป.
นายพิทยา สุทธินุ่น
รอง ผอ.สพป.
นายวันสาร แสงมณี
รอง ผอ.สพป.
นางสารภี เจริญรบ
รอง ผอ.สพป.
น.ส.ญาณิศา บุญจิตร์
รอง ผอ.สพป.
 
 
     กรอบการดำเนินงาน
     กตปน.
     คณะกรรมการคุรุสภา
     คณะกรรมการเขต
     อคกศ..
     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
     ข้อมูลสารสนเทศ
 
 
            กลุ่ม/หน่วย
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
     กลุ่มส่งเสริมฯ เอกชน
     กลุ่มนโยบายและแผน
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
         งานที่เกี่ยวข้อง
     คู่มือพัฒนาการอ่าน การเขียน
     ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (AOC)
     การจัดการความรู้ (KM)
     e-filing
     เผยแพร่ผลงานวิชาการ
     e-form
     mail@obecmail.obec.go.th
 
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 49 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 1153878
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 
 
 

 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นป.4-5 ปีการศึกษา2556( เข้าชม 364 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 21/4/2557 16:20:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่( เข้าชม 472 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 21/4/2557 4:11:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยฯวันแรก( เข้าชม 566 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 19/4/2557 22:00:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการกำกับห้องสอบครูผู้ช่วยฯ( เข้าชม 333 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 19/4/2557 0:17:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2556( เข้าชม 309 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 9/4/2557 16:39:39 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรการจัดค่ายอ่านคล่อง เขียนคล่อง สื่อสารคล่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน( เข้าชม 412 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 8/4/2557 15:11:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย( เข้าชม 329 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 8/4/2557 12:02:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557( เข้าชม 224 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 3/4/2557 16:49:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดงานวันรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา( เข้าชม 283 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 1/4/2557 12:41:09 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบครูผู้ช่วยทางสถานีโทรทัศน์ NBT( เข้าชม 490 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 17/3/2557 17:43:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก( เข้าชม 369 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 7/3/2557 16:03:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดงานวันรายงานผลทางการเรียน โรงเรียนอนุบาลชนะพร ( เข้าชม 241 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 6/3/2557 13:09:38 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ธนาคารกรุงเทพฯมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองปรือและโรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน( เข้าชม 211 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 4/3/2557 18:19:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ ( เข้าชม 271 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 28/2/2557 15:47:15 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนใน ก.ค.ศ.และเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในอำเภอท่าฉาง( เข้าชม 320 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 27/2/2557 23:57:08 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติการภาคสนามเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา( เข้าชม 338 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 26/2/2557 16:43:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ทำสัญญาจ้างครูธุรการของโรงเรียน(โครงการคืนครูให้โรงเรียน)( เข้าชม 358 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 26/2/2557 12:33:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ประจำปี 2556และเยี่ยมห้องเรียนโรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 257 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 24/2/2557 20:13:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สฎ2 เปิดกิจกรรมวันวิชาการ ณ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม( เข้าชม 285 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 17/2/2557 17:52:22 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนครูฯ ใน ก.ค.ศ.( เข้าชม 357 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 12/2/2557 12:22:46 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพนางวราภรณ์ แก้วศรี( เข้าชม 451 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 10/2/2557 23:16:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปี 2556 วันที่2( เข้าชม 384 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 9/2/2557 22:19:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปี 2556( เข้าชม 349 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 9/2/2557 0:44:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 13 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
 
กิจกรรม สพป.สฏ.2
   
 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่
( เข้าชม 472 ครั้ง )
โดย นางประยูร มาแสง 
อำนวยการ
 
   
แผนปฏิบัติการ ปี 2557
รายงานผลการจัดการศึกษาปี 2556
เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
 
วิธีปฏิบัติงาน
  หลักสูตรแกนกลาง 2551
    - ฉบับภาษาไทย
    - ฉบับภาษาอังกฤษ
  ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
  หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
  หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
  หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่ศิลปะ
  หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
  หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
  หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
  การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
  แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน
    - แนวทางระบบควบคุมภายใน สตง.
    - การประเมินควบคุมภายใน
    ด้วยตนเอง, แบบฟอร์มต่าง ๆ,
    ระเบียบควบคุมภานใน คตง
    - ขั้นตอนการจัดทำรายงาน
     ระบบควบคุมภายใน
  การจัดการสอนแบบคละชั้น
    - การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม
     การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การบริหารจัดการชั้นเรียน
     แบบคละชั้น
    - การวัดและประเมินผลในการจัด
     การเรียนรู้แบบคละชั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077315009-10 โทรสาร 077315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน
เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป