หน้าแรก     ระบบจัดการ
               
 


ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
  กลุ่มส่งเสริมฯเอกชน
  กลุ่มนโยบายและแผน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
  รายงานสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน
  แนวปฏิบัติในการ
จัดการข้อร้องเรียน
 รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 31 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 2389753
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 


 
   
  สพป.สฎ2 ประชุมวางแผนเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ( เข้าชม 77 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 18/7/2560 15:15:23 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด( เข้าชม 123 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 13/7/2560 10:55:47 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ปี2560( เข้าชม 129 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 11/7/2560 17:21:54 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน กยศ.โรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 144 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/7/2560 22:55:03 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผอ.รร.( เข้าชม 166 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 19/6/2560 15:00:46 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อพัฒนาการคิดครูผู้สอนระดับปฐมวัย( เข้าชม 152 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 17/6/2560 14:32:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับบุคลากรสพป.นครราชสีมา เขต 4 ( เข้าชม 159 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 16/6/2560 15:38:12 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมครูเครือข่ายสถานศึกษาพุนพิน3( เข้าชม 87 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 15/6/2560 15:02:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พัฒนาครูผู้สอนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการทดสอบ (NT/O-NET)( เข้าชม 105 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 15/6/2560 12:53:53 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมสัมมนาผูู้บริหารฯในสังกัดเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพฯ( เข้าชม 168 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 12/6/2560 13:19:07 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์( เข้าชม 127 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 9/6/2560 14:22:32 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning รุ่นที่ 2( เข้าชม 222 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 1/6/2560 13:56:23 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบข้าราชการครูฯเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอไชยา( เข้าชม 233 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 26/5/2560 14:43:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning( เข้าชม 225 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 22/5/2560 23:26:07 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 2( เข้าชม 189 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 21/5/2560 11:27:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม( เข้าชม 148 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 20/5/2560 13:29:47 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบข้าราชการครูฯเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอพุนพิน( เข้าชม 152 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 19/5/2560 16:19:55 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบข้าราชการครูฯเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอท่าฉาง/วิภาวดี( เข้าชม 138 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 19/5/2560 15:39:49 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  องคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย( เข้าชม 148 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 18/5/2560 18:53:02 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบข้าราชการครูฯเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอท่าชนะ( เข้าชม 128 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 17/5/2560 17:29:55 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบข้าราชการครูฯเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคีรีรัฐนิคม( เข้าชม 145 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 16/5/2560 18:38:29 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน( เข้าชม 149 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 16/5/2560 18:12:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2560( เข้าชม 143 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 15/5/2560 17:46:20 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
   

เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315010 โทรสาร 077-315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป