หน้าแรก     ระบบจัดการ
               
 


ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
  ระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  รายงานสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน
  แนวปฏิบัติในการ
จัดการข้อร้องเรียน
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
 รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์
 แบบ ปร.6 งบลงทุน 17 ต.ค. 60
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 6 ท่าน
หมายเลข IP 54.226.179.247
คุณเข้าชมลำดับที่ 2543411
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 


 
   
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560( เข้าชม 96 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 20/1/2561 14:49:54 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560( เข้าชม 91 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 19/1/2561 0:32:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดพิธีเนื่องในวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ( เข้าชม 197 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 16/1/2561 23:53:47 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเตรียมการคณะกรรมการ OBEC AWARDS ระดับภูมิภาค( เข้าชม 99 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 12/1/2561 19:38:38 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับมอบเงินช่วยเหลือผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้( เข้าชม 54 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 11/1/2561 16:17:36 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดานางดวงกมล เรือนงาม( เข้าชม 107 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 10/1/2561 13:41:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด( เข้าชม 164 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 5/1/2561 15:15:36 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมบุคลากรหัวข้อมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา( เข้าชม 151 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 4/1/2561 10:04:25 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ศธ มอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ 2561 ( เข้าชม 129 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 29/12/2560 16:19:25 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่( เข้าชม 63 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 28/12/2560 16:39:25 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561( เข้าชม 47 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 24/12/2560 14:18:24 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุม ผอ.เขต ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ(วีดีโอคอนเฟอเรนซ์)( เข้าชม 34 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 24/12/2560 0:23:16 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  เลขา กพฐ.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ณ ศูนย์การงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 จังหวัดสุราษฎร์ธานี( เข้าชม 39 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 22/12/2560 12:12:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560( เข้าชม 53 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 19/12/2560 22:14:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2560( เข้าชม 39 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 16/12/2560 14:13:18 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯในสังกัด( เข้าชม 50 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 15/12/2560 18:02:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สตผ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2( เข้าชม 142 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 6/12/2560 21:13:20 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบนโยบายการทำงาน ( เข้าชม 165 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 6/12/2560 11:23:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 ให้การต้อนรับนายประทีป ทองด้วง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ( เข้าชม 267 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 29/11/2560 15:23:53 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมวางดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ( เข้าชม 292 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 30/10/2560 10:08:21 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ร่วมพิธีถวายสักการะและร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 2560( เข้าชม 173 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 24/10/2560 0:18:30 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ ( เข้าชม 133 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 18/10/2560 10:50:47 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต รัชกาลที่ 9( เข้าชม 115 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 13/10/2560 13:01:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
   

เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315010 โทรสาร 077-315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป