หน้าแรก     ระบบจัดการ
               

นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา
ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน
นายจักรรินทร์ อภิสมัย
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทนลำดับที่ 1
นายจุติพร ขาวมะลิ
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทนลำดับที่ 2
นายประสิทธิ์ ชุมศรี
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทนลำดับที่ 3
นายรังสี เพิงใหญ่
รอง ผอ.สพป.
นายพิทยา สุทธินุ่น
รอง ผอ.สพป.
นายวันสาร แสงมณี
รอง ผอ.สพป.
นางสารภี เจริญรบ
รอง ผอ.สพป.
น.ส.ญาณิศา บุญจิตร์
รอง ผอ.สพป.
 
 
     กรอบการดำเนินงาน
     กตปน.
     คณะกรรมการคุรุสภา
     คณะกรรมการเขต
     อคกศ..
     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
     ข้อมูลสารสนเทศ
 
 
            กลุ่ม/หน่วย
     กลุ่มอำนวยการ
     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
     กลุ่มส่งเสริมฯ เอกชน
     กลุ่มนโยบายและแผน
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
         งานที่เกี่ยวข้อง
     คู่มือพัฒนาการอ่าน การเขียน
     ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (AOC)
     การจัดการความรู้ (KM)
     e-filing
     เผยแพร่ผลงานวิชาการ
     e-form
     mail@obecmail.obec.go.th
 
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 16 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 1367028
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 
 
 

 
   
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี 2557( เข้าชม 34 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 24/10/2557 13:02:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ต่อสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนและอัตราจ้างครูวิทย์คณิตฯปีงบประมาณ 2558( เข้าชม 343 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 14/10/2557 17:05:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ( เข้าชม 383 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 14/10/2557 16:37:31 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดรถพนมพระฯปี 2557จังหวัดสุราษฎร์ธานี( เข้าชม 356 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 10/10/2557 18:55:35 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558( เข้าชม 379 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 1/10/2557 16:58:19 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและแสดงมุฑิตาจิต( เข้าชม 355 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 1/10/2557 15:53:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557( เข้าชม 321 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 25/9/2557 16:31:19 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ( เข้าชม 295 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 25/9/2557 15:17:28 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์คณะบุคคลในสังกัด( เข้าชม 316 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 22/9/2557 13:30:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์( เข้าชม 281 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 20/9/2557 16:33:19 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและอัตราจ้างในสังกัด( เข้าชม 387 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 13/9/2557 17:24:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดอบรมครูโรงเรียนเครือข่าย"โรงเรียนสุจริต"( เข้าชม 381 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 13/9/2557 16:52:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ2559-2562ช่วงที่ 1( เข้าชม 216 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 13/9/2557 0:13:48 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2จัดพิธีเชิดชูเกียรติและแสดงผลงาน"สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลบนแผ่นดินศรีวิชัย"( เข้าชม 495 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 8/9/2557 20:40:00 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา( เข้าชม 318 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 7/9/2557 19:04:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนครูฯเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจ( เข้าชม 269 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 4/9/2557 18:38:51 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครีั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ( เข้าชม 722 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 31/8/2557 1:13:17 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่( เข้าชม 323 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 29/8/2557 17:30:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนทางสถานีโทรทัศน์NBT( เข้าชม 321 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 26/8/2557 15:22:48 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาในภาคใต้( เข้าชม 247 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 25/8/2557 22:18:27 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบดูแลช่วยนักเรียน(Scan tool 3)( เข้าชม 304 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 16/8/2557 16:58:41 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพนางพวงน้อย คงมะลวนและคู่สมรส( เข้าชม 422 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 15/8/2557 11:38:59 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาผู้บริหารฯประจำเดือนสิงหาคม 2557( เข้าชม 539 ครั้ง )
( โดย นางประยูร มาแสง อำนวยการ เวลา 13/8/2557 11:02:19 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 15 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 
 
กิจกรรม สพป.สฏ.2
   
   
   
นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2557
รายงานผลการจัดการศึกษาปี 2556
เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
 
วิธีปฏิบัติงาน
  หลักสูตรแกนกลาง 2551
    - ฉบับภาษาไทย
    - ฉบับภาษาอังกฤษ
  ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
  หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
  หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
  หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่ศิลปะ
  หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
  หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
  หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
  หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
  การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
  แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน
    - แนวทางระบบควบคุมภายใน สตง.
    - การประเมินควบคุมภายใน
    ด้วยตนเอง, แบบฟอร์มต่าง ๆ,
    ระเบียบควบคุมภานใน คตง
    - ขั้นตอนการจัดทำรายงาน
     ระบบควบคุมภายใน
  การจัดการสอนแบบคละชั้น
    - การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม
     การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
    - การบริหารจัดการชั้นเรียน
     แบบคละชั้น
    - การวัดและประเมินผลในการจัด
     การเรียนรู้แบบคละชั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077315009-10 โทรสาร 077315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน
เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป