หน้าแรก     ระบบจัดการ
               
 
 

  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานการเงิน
 
  -  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  -  รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 60
  -  รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 61
 
 ::.  กลุ่ม บริหารงานบุคคล
 
  -  ขั้นตอนและระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ
  -  จำนวนข้าราชการครู
      และบคุลากร
      ทางการศึกษา
  -  ระบบป้องกันการละเว้น
      การปฏิบัติหน้าที่
     ในภารกิจหลัก
  -  ประมวลจริยธรรม
     การปฎิบัติงาน
     เพื่อป้องกันประโยชน์
     ทับซ้อนของ      
     ข้าราชการครู
    บุคลากรทางการศึกษา
  -  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
     งานเพื่อป้องกัน
      ผลประโยชน์ทับซ้อน
  -  รายงานสรุปผลการ
     วิเคราะห์
     ข้อร้องเรียน
  -  แนวปฏิบัติในการจัดการ
     ข้อร้องเรียน
  -  มาตรการป้องกันภัยของ
     ข้าราชการครู
     บุคลากรทางการศึกษา
     นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
 ::.  กลุ่ม นโยบายและแผน
 
  -  รายละเอียดคุณลักษณะ
     ครุภัณฑ์
  -  แบบ ปร.6 งบลงทุน
     ( 17 ตุลาคม 2560 )
 
 
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 
  โปรแกรม GIS
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 51 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 2688828
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 


 
   
  กิจกรรมไหว้ครู( เข้าชม 5 ครั้ง )
( โดย   เวลา 15/6/2561 22:24:01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  รร.ตาขุน ประชุมผูปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561( เข้าชม 12 ครั้ง )
( โดย   เวลา 14/6/2561 21:44:45 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  รร.ตาขุน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561( เข้าชม 26 ครั้ง )
( โดย   เวลา 14/6/2561 21:39:35 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านทำเนียบทำพิธีเปิดธนาคารโรงเรียน( เข้าชม 170 ครั้ง )
( โดย   เวลา 11/6/2561 14:28:56 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านทำเนียบจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2561( เข้าชม 186 ครั้ง )
( โดย   เวลา 1/6/2561 11:16:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  รร.ตาขุน จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พ.ค.( เข้าชม 14 ครั้ง )
( โดย   เวลา 31/5/2561 20:54:37 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านทำเนียบประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน( เข้าชม 171 ครั้ง )
( โดย   เวลา 25/5/2561 14:40:33 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 14 พฤษภาคม 2561( เข้าชม 33 ครั้ง )
( โดย   เวลา 15/5/2561 15:11:11 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( เข้าชม 169 ครั้ง )
( โดย   เวลา 22/3/2561 14:09:38 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนจัดรายงานผลการศึกษา 2560 Active learning เปิดโลกการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 วันที่ 19 มีนาคม 2561( เข้าชม 71 ครั้ง )
( โดย   เวลา 20/3/2561 12:52:43 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน ประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 16 มีนาคม 2561( เข้าชม 60 ครั้ง )
( โดย   เวลา 20/3/2561 12:33:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้องร่วมงานKhao Sok Festival 2018( เข้าชม 65 ครั้ง )
( โดย   เวลา 25/2/2561 11:10:13 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ประกาศรับสมัครครูผู้สอนโรงเรียนวัดเขาพนมแบก( เข้าชม 86 ครั้ง )
( โดย   เวลา 26/1/2561 10:35:58 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สโมสรไลออนส์ศรีวิชัน พุนพินได้มามอบตู้ทำน้ำเย็นให้แก่โรงเรียนบ้านทำเนียบ( เข้าชม 236 ครั้ง )
( โดย   เวลา 18/1/2561 15:48:02 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ( เข้าชม 52 ครั้ง )
( โดย   เวลา 12/1/2561 21:44:06 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้องจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2561( เข้าชม 61 ครั้ง )
( โดย   เวลา 12/1/2561 18:34:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านทำเนียบจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่( เข้าชม 148 ครั้ง )
( โดย   เวลา 10/1/2561 11:29:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561( เข้าชม 46 ครั้ง )
( โดย   เวลา 4/1/2561 19:57:09 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2561( เข้าชม 50 ครั้ง )
( โดย   เวลา 4/1/2561 12:17:30 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  แสดงความยินดีกับ รร.ตาขุน เป็นตัวแทนภาคใต้ การแข่งขันปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ / เดี่ยวระนาดทุ้ม / เดี่ยวฆ้องวงเล็ก และ เดี่ยว จเข้ ในการแข่งขันศิลปหรรถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 67( เข้าชม 48 ครั้ง )
( โดย   เวลา 21/12/2560 21:18:25 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านนาใหญ่เป็นศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้ครั้งที่ ๖๗( เข้าชม 72 ครั้ง )
( โดย   เวลา 19/12/2560 15:53:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560( เข้าชม 72 ครั้ง )
( โดย   เวลา 8/12/2560 13:31:33 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม( เข้าชม 67 ครั้ง )
( โดย   เวลา 8/12/2560 13:28:33 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 


Untitled Document
 

Untitled Document

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียด
การดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  
 สพป.สฎ.2 ประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
 

 


เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

   

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315010 โทรสาร 077-315421
พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่ม นโยบายและแผน