หน้าแรก     ระบบจัดการ
               
 


ผู้อำนวยการ สพป.สฏ.เขต 2
ประวัติและผลงาน
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
  ระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
  คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  รายงานสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน
  แนวปฏิบัติในการ
จัดการข้อร้องเรียน
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
 รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์
 แบบ ปร.6 งบลงทุน 17 ต.ค. 60
  ชุดฝึกการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
  บ้านนักวิทย์
  ประเมินพัฒนาการ
  พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง
  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนาน
  พัฒนาหลักสูตร
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง
  โปรแกรม DMC
  โปรแกรม EMIS
  โปรแกรม B-obec
  โปรแกรม Schoolmis
  ระบบ Smart obec
  ระบบ e-MES
  ระบบ SGS
  mail@obecmail.obec.go.th
รายงานการประชุม
   
ออนไลน์ทั้งหมด 8 ท่าน
หมายเลข IP 10.20.30.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 2581094
โรงเรียนในสังกัด สพป.สฏ.2
 


 
   
  ประกาศรับสมัครครูผู้สอนโรงเรียนวัดเขาพนมแบก( เข้าชม 39 ครั้ง )
( โดย   เวลา 26/1/2561 10:35:58 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สโมสรไลออนส์ศรีวิชัน พุนพินได้มามอบตู้ทำน้ำเย็นให้แก่โรงเรียนบ้านทำเนียบ( เข้าชม 192 ครั้ง )
( โดย   เวลา 18/1/2561 15:48:02 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ( เข้าชม 23 ครั้ง )
( โดย   เวลา 12/1/2561 21:44:06 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้องจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2561( เข้าชม 20 ครั้ง )
( โดย   เวลา 12/1/2561 18:34:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านทำเนียบจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่( เข้าชม 110 ครั้ง )
( โดย   เวลา 10/1/2561 11:29:04 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561( เข้าชม 25 ครั้ง )
( โดย   เวลา 4/1/2561 19:57:09 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2561( เข้าชม 22 ครั้ง )
( โดย   เวลา 4/1/2561 12:17:30 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  แสดงความยินดีกับ รร.ตาขุน เป็นตัวแทนภาคใต้ การแข่งขันปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ / เดี่ยวระนาดทุ้ม / เดี่ยวฆ้องวงเล็ก และ เดี่ยว จเข้ ในการแข่งขันศิลปหรรถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 67( เข้าชม 27 ครั้ง )
( โดย   เวลา 21/12/2560 21:18:25 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านนาใหญ่เป็นศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้ครั้งที่ ๖๗( เข้าชม 44 ครั้ง )
( โดย   เวลา 19/12/2560 15:53:26 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560( เข้าชม 40 ครั้ง )
( โดย   เวลา 8/12/2560 13:31:33 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  สพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม( เข้าชม 31 ครั้ง )
( โดย   เวลา 8/12/2560 13:28:33 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนจัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า 2560 25 พ.ย. 2560( เข้าชม 44 ครั้ง )
( โดย   เวลา 1/12/2560 9:39:08 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  รร.ตาขุนจัดพิธีวันมหาธีรราชเจ้า 2560 โดยท่าน ผอ.ภูริพัฒน์ บุญมา เป็นประธาน( เข้าชม 59 ครั้ง )
( โดย   เวลา 25/11/2560 22:24:56 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2560( เข้าชม 35 ครั้ง )
( โดย   เวลา 24/11/2560 16:14:39 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต จัดพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2560( เข้าชม 139 ครั้ง )
( โดย   เวลา 24/11/2560 15:48:50 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุดจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก ( เข้าชม 92 ครั้ง )
( โดย   เวลา 11/11/2560 0:58:23 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  ประกาศรับสมัครครูผู้สอนโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ( เข้าชม 43 ครั้ง )
( โดย   เวลา 6/11/2560 14:41:42 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  วันที่ 30-31 ตุลาคม รร.ตาขุน เข้าค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้น ป,4-6 โดย ผอ.ภูริพัฒน์ บุญมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม( เข้าชม 59 ครั้ง )
( โดย   เวลา 1/11/2560 20:58:44 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต ปลูกต้นดาวเรือง ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9( เข้าชม 197 ครั้ง )
( โดย   เวลา 28/9/2560 12:46:52 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  วันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต( เข้าชม 166 ครั้ง )
( โดย   เวลา 28/9/2560 12:43:23 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้องร่วมส่งตายาย ณ วัดถ้ำพันธุรัตน์ อ.พนม( เข้าชม 216 ครั้ง )
( โดย   เวลา 22/9/2560 10:21:16 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านทำเนียบจัดกิจกรรมค่ายวิชาการวันวิทยาศาสตร์ไทย( เข้าชม 208 ครั้ง )
( โดย   เวลา 21/8/2560 8:20:23 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2560( เข้าชม 346 ครั้ง )
( โดย   เวลา 17/8/2560 14:19:07 )
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
   

เว็บไซต์น่าสนใจ
 
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กคศ.
  กบข.
  สกศค.
  สพร.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  DOC สพฐ.
  E-MES
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง2551
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
  สหวิชา.com
หลักสูตรแกนกลาง 2551
  - ฉบับภาษาไทย
  - ฉบับภาษาอังกฤษ
ร่างแผนปฏิบัติการสพฐ.งบฯ
พ.ศ.2554
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่-ภาษาไทย
การประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ TOR
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315010 โทรสาร 077-315421 พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มนโยบายและแผน

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้สมบูรณ์ใน Internet Explorer 8 ขึ้นไป