สำหรับ โรงเรียน
* ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ชุดเดียวกับระบบ Eoffice *
* ผู้บริหารโรงเรียน ขอรับรหัสผ่านได้ที่ ศูนย์ ICT *
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
   
  
   
   
 
 
 
 
 
   
สำหรับ สพป.สฎ.2
*ขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ที่ ศูนย์ ICT *
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :