ระบบการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่    
               
 

ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา พ.ศ.2562
  ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา พ.ศ. 2561
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560
รายการ
ดาวน์โหลด ผู้รับผิดชอบ
PDF
DOC/XLS
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา พ.ศ.2560
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา พ.ศ.2559
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา พ.ศ.2558
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา พ.ศ.2557
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา พ.ศ.2556
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา พ.ศ.2555
ข้อมูลปีการศึกษาที่ผ่านมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

109/1 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-315-060 โทรสาร 077-315421

พัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร