วันที่ 19 / 08 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อขับเคลื่อน...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 16 / 08 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ป...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 15 / 08 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับปร...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 15 / 08 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับปร...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 14 / 08 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำหรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ครูผู...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 13 / 08 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมทีมที่ปรึกษาและผู้บริหารใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ครบรอบ 1 ปี จำนวน...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 12 / 08 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 09 / 08 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ รุ่นที่ 2

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 09 / 08 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2รับการตรวจราชการจากผู้อำนวยการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่5

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 07 / 08 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุม video conference เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 06 / 08 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ รุ่นที่ 1

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 06 / 08 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 และคณะร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 01 / 08 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ราชบุรี เขต 1

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 01 / 08 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสวันแม่ประจ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 31 / 07 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่าน การเขียนและการคิดเลขเป็น

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 30 / 07 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบบ้านให้กับนักเรียนวัดน้ำหัก(หลังที่ 4)ตามโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรี...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 30 / 07 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ในงานครบรอบ 104 ปี ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 28 / 07 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 24 / 07 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมเฉพาะทางครูผู้สอนปฐมวัยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 23 / 07 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร