วันที่ 20 / 04 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภัสร์ ชุมพงศ์

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 19 / 04 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพร...

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 09 / 04 / 2561

การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาคร...

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 04 / 04 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เสริมสร้างศักยภาพด้าน SAR รุ่นที่ 2

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 03 / 04 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เสริมสร้างศักยภาพด้าน SAR แนวใหม่

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 31 / 03 / 2561

บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้...

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 30 / 03 / 2561

รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2เป็นประธานและร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 30 / 03 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 29 / 03 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดงานWattaranaram Open House ประจำปีการศึกษา 2560

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 28 / 03 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 27 / 03 / 2561

รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 26 / 03 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯในสังกัด

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 20 / 03 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมฯในเครือข่ายอำเภอพนม

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 20 / 03 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ ฯ

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 12 / 03 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 08 / 03 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัด

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 06 / 03 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมว...

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 02 / 03 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 28 / 02 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนตาม"โครงการฟื้นฟู ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้" สถานีก...

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 26 / 02 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษา...

โดย นางประยูร มาแสง