วันที่ 18 / 08 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 17 / 08 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเสวนาแนวทางแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 16 / 08 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำหรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้น ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 15 / 08 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำหรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้น ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 14 / 08 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมปฏิบัติการเฉพาะทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 12 / 08 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 09 / 08 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมการสอนวิทยาศาสตร์ชั้นม.ต้น

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 06 / 08 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 03 / 08 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมสนามแข่งขันกรีฑานักเรียนเครือข่ายอำเภอวิภาวดี

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 03 / 08 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคีรีรัฐนิคม2

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 29 / 07 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 วางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในงานวันค...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 28 / 07 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 23 / 07 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เคารพธงชาติ ในโครงการเขตสุจริตและปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 20 / 07 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการลูกเสือ/เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 18 / 07 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯในสังกัด

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 16 / 07 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสวันแม่ประจ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 13 / 07 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนฯต่อต้านยาเสพติด ครั้...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 12 / 07 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการแข่งขันกีฬาวันครอบครัว "ลูกจันทร์เกมส์ 61"

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 10 / 07 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคีรีรัฐนิคม2

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 06 / 07 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพบิดาผู้อำนวยการโรงเรียน

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร