วันที่ 24 / 06 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมสัมมนาข้าราชการครูฯเครือข่ายคีรีรัฐนิคม 3

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 24 / 06 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านเขานาใน

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 14 / 06 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน3

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 14 / 06 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้กำลังใจการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโร...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 11 / 06 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้กำลังใจการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโร...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 08 / 06 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล DLTV สะเต็มศึกษาครูผู้สอนระดับปฐมวัย

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 08 / 06 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับมอบทุนการศึกษาฯสมาคมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 06 / 06 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวด...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 05 / 06 / 2562

สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 23/2562

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 04 / 06 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 02 / 06 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมปฏิบัติการเฉพาะทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 31 / 05 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานปิดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกเครือข่ายบริการสุขภาพโรง...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 30 / 05 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 29 / 05 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่22/2562

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 22 / 05 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯในสังกัด

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 15 / 05 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับชมการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV T...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 15 / 05 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่20/2562

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 14 / 05 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล DLTV รุ่นที่ 2

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 13 / 05 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล DLTV รุ่นที่ 1

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 09 / 05 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลครูผู้สอนIEP

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร