วันที่ 06 / 12 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 06 / 12 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบเงินบ้านนักเรียนไฟไหม้และตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 04 / 12 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 47/2562

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 28 / 11 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพบุตรสาวของนางมณีรัตน์ อินทร์คง

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 28 / 11 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ.2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 26 / 11 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษารางวัลพระราชทานฯปี 62

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 22 / 11 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 22 / 11 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมและให้กำลังใจในการทำงานคณะครูโรงเรียนวัดตรีธาราราม

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 14 / 11 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 01 / 11 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เรียกลูกจ้างในสังกัดเพื่อทำสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 31 / 10 / 2562

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์เข้ารับถ้วยรางวัลตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเทควันโด ณ ประเทศอินเดีย

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 29 / 10 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยในสังกัด จำนวน 33 อัตรา

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 28 / 10 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 Focus Group การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนด้วย 4EX2

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 28 / 10 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 24 / 10 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 24 / 10 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 22 / 10 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมบุคลากรหมดตัวเพื่อแจ้งข้อราชการและแนะนำบุคลากรใหม่

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 13 / 10 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 10 / 10 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพมารดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แขก

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 10 / 10 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯตามมาตรฐานสำนักงานเขตฯ

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร